Till Marks kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Lina

Kontaktcenter, Mark's municipality

Marks kommun har tagit emot ditt meddelande och det kommer att
vidaresändas till berörd förvaltning.

När du kommunicerar med Marks kommun behandlar vi dina personuppgifter.
För mer information se https://www.mark.se/pub

Marks kommun
Kontaktcenter

Lena Arvidsson, Mark's municipality

7 Attachments

Hej

Enligt begäran om utlämning bifogas Kommun-Bas 22 med anpassningar för Marks kommun.
Lägger även med kontoplanerna för kommunens övriga koddelar som används i konteringen. De är tagna ur ekonomisystemet och därmed i excelformat.
Hör av dig om du har några frågor.

Med vänlig hälsning
 
Lena Arvidsson
Redovisningschef
 
Marks kommun
Kommunledningskontoret
Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna
Postadress: 511 80 Kinna
Telefon växel: +46 320 21 70 00
Telefon direkt: +46 320 21 70 52
Fax: +46 320 359 52
E-post: [e-postadress]
www.mark.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunstyrelsen <[e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 13:03
Till: Lena Arvidsson <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommuners gällande kontoplaner 2022

Hanterar du vidare?

Med vänlig hälsning 

Linus Gustavsson
Registrator          

Marks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Mor Kerstins väg 13
Postadress: 511 80 Kinna
Telefon växel: +46 320 21 70 00
Direktanslutning: +46 320 21 89 11
Mejladress: [e-postadress]
www.mark.se
    
När du kommunicerar med Marks kommun behandlar vi dina personuppgifter. För mer information se https://www.mark.se/pub

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kontaktcenter <[e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 12:23
Till: kommunstyrelsen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommuners gällande kontoplaner 2022

Med vänlig hälsning

Kicki Rillnert
Administratör

Marks kommun
Kontaktcenter
Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna
Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna
Telefon växel: 0320 21 70 00
e-post: [e-postadress]
www.mark.se

När du kommunicerar med Marks kommun behandlar vi dina personuppgifter. För mer information se https://www.mark.se/pub

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lina <[Registrators #2020 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 12:20
Till: Kontaktcenter <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommuners gällande kontoplaner 2022

Till Marks kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Lina

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2020 e-postadress]

Är [Marks kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Marks kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Lena Arvidsson,
Hej!
Tack för hjälpen.

Med vänliga hälsningar,

Lina