Till Gislaveds kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår från att handlingarna lämnas ut digitalt och kostnadsfritt, i annat fall vill jag bli informerad först.

Med vänlig hälsning,

Albin Bohlin

kontaktcenter@gislaved.se, Gislaveds municipality

Hej!

Alla kontakter med Gislaveds kommun tilldelas ett ärendenummer. Detta
nummer skapas med automatik och sparas när det blir ett ärende. Tänk på
att inkomna e-postmeddelanden endast hanteras när kontaktcenter är öppet,
08.00-16.00 helgfria dagar.

De behov som kan finnas av att komma i kontakt med kommunens verksamheter
även utanför kontaktcenters öppettider kan ske på nedanstående sätt:

 

Akuta behov av kontakt med socialtjänsten sker genom socialjouren genom
att ringa 112.

 

Felanmälningar görs via följande telefonnummer:

-Vatten- och avloppsledningar, gator, vägar med mera: Larmcentralen (LAC)
i Jönköping, 036-13 71 18

-Vägbelysning: Gislaved Energi 0371-58 91 20 -Kommunens fastigheter, ring
070-250 33 92

 

Detta ärende har fått nummer [2022KC46731]. För fortsatt dialog med oss i
detta ärende var snäll och ändra inte i ämnesraden.

Inkom till Kontaktcenter: 2022-09-06 11:27:14

Rubrik: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens kontoplan för
2022

 

Med vänlig hälsning
Kontaktcenter i Gislaveds kommun
Kontaktuppgifter:

Telefon: 0371-81 000
Besök: Stortorget 1, Gislaved
Postadress: Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved
E-post: [1][Gislaveds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Webb: gislaved.se

References

Visible links
1. file:///tmp/[Gislaveds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

kontaktcenter@gislaved.se, Gislaveds municipality

1 Attachment

Hej Anders,

Bifogat finner du den efterfrågade kontoplanen.

Vänliga hälsningar,
Johanna

Till Johanna,

Tack så mycket!

Med vänliga hälsningar,

Albin Bohlin