Till Mörbylånga kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Towa

Mörbylånga kommun, Mörbylånga municipality

Hej!

Tack för att du hör av dig till Mörbylånga kommun.

Ditt meddelande har inkommit till kommunens registratorer. Vi läser
inkommande e-post varje arbetsdag. Om vi inte har något omedelbart svar
till dig, vidarebefordrar vi ditt meddelande till berörd medarbetare som
återkommer till dig så snart som möjligt.

Du vet väl att nästan all post till kommunen är allmän handling. Det
innebär att allmänhet och massmedier i normalfallet har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

Vänliga hälsningar
Registrator
Mörbylånga kommun

[1]www.morbylanga.se

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.morbylanga.se

Mörbylånga kommun, Mörbylånga municipality

Hej Towa!

Din begäran är vidarebefordrad till ekonomiavdelningen för besvarande.

Vänliga hälsningar

Registrator
Kommunstyrelsens verksamhetsområde
Tel direkt: 0485-470 17
E-post: [e-postadress]

386 80 Mörbylånga
Tfn växel: 0485-470 00
www.morbylanga.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Towa <[Registrators #2085 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 14:21
Till: Mörbylånga kommun <[Mörbylånga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Mörbylånga kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Towa

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2085 e-postadress]

Är [Mörbylånga kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Mörbylånga kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Ekonomi, Mörbylånga municipality

1 Attachment

Hej Towa,

Bifogar Mörbylånga kommuns kontoplan för år 2022 enligt begäran.

Hälsningar
 
Therése Engman
Ekonomiassistent
Mörbylånga kommun
Tfn: 0485-474 60

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mörbylånga kommun <[Mörbylånga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 5 september 2022 15:54
Till: Ekonomi <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Towa <[Registrators #2085 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 14:21
Till: Mörbylånga kommun <[Mörbylånga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Mörbylånga kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Towa

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2085 e-postadress]

Är [Mörbylånga kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Mörbylånga kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------