Till Mönsterås kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Towa

Hanna Synnermark, Municipality of Mönsterås

1 Attachment

Hej!

Här kommer Mönsterås kommuns kontoplan 2022

Vänliga hälsningar,
Hanna Synnermark
Redovisningsansvarig

Mönsterås kommun
Ekonomiavdelningen
Kvarngatan 2, Box 54, 383 22 Mönsterås 
Direkt: 0499-171 40, växel: 0499-170 00
www.monsteras.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Johansson <[e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 14:32
Till: Hanna Synnermark <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Hej Hanna,

Kan du skicka över detta till Towa?

// Sara

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mönsterås kommun <[Mönsterås kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 5 september 2022 14:29
Till: Sara Johansson <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Med vänliga hälsningar
Sanna Holm
Administratör
Mönsterås kommun | Box 54, 383 22 Mönsterås | www.monsteras.se Växel 0499-170 00 | Telefon 0499-171 22

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Towa <[Registrators #2081 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 14:17
Till: Mönsterås kommun <[Mönsterås kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

VAR FÖRSIKTIG! Detta e-postmeddelande kommer från en extern organisation. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte är säker på vem avsändaren är och vet att innehållet är säkert.

Till Mönsterås kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Towa

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2081 e-postadress]

Är [Mönsterås kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Mönsterås kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------