Till Skövde kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.
Med vänlig hälsning,

Sanna Svensson

Kontaktcenter Skövde kommun, Skövde municipality

5 Attachments

[1]Skövde kommun
Tack för att du kontaktar oss!

Detta är en bekräftelse på att vi tagit emot ditt meddelande. Vi gör
alltid vårt bästa för att du ska få återkoppling så snabbt som möjligt.
Med vänlig hälsning

Kontaktcenter
Skövde kommun
Information om ditt ärende

Ärendenummer
KCS202269055
Ämne
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för
2022
Registreringsdatum
2022-09-05 klockan 14:13:45

Kontaktcenter
0500-49 80 00 Skövde kommun
[2][Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling] Fredsgatan 4
541 83 Skövde
Detta meddelande är automatgenererat och kan ej
besvaras.
[3]Ett utskick från Skövde kommun [4]Ett utskick från Skövde kommun [5]Ett
utskick från Skövde kommun
Håll dig uppdaterad! Följ oss gärna på sociala medier!

References

Visible links
2. mailto:[Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://www.facebook.se/skovdekommun
4. https://www.twitter.se/skovdekommun
5. https://www.instagram.se/skovdekommun

Kontaktcenter Skövde kommun, Skövde municipality

3 Attachments

[1]Skövde kommun
Nu återkommer vi till dig i ditt ärende

Hej Sanna!

Tack för att du hör av dig till oss gällande begäran av allmän handling.

Skövde Kommuns Kontaktcenter har tagit emot informationen och bedömt att
ärendet behöver besvaras av ansvarig avdelning.

Vidarebefordrar ditt ärende till berörd enhet för fortsatt hantering och
återkoppling efter sekretessbedömning.

Avgift kan tas ut med stöd av bestämmelserna i kommunfullmäktiges
tillämpning av avgiftsförordningen.

Önskar dig en fin dag!

Vänligen,
Anton Kvarnström
Kommunvägledare

Kontaktcenter
Skövde kommun
Information om ditt ärende

Ärendenummer
KCS202269055
Ämne
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för
2022
Registreringsdatum
2022-09-05 klockan 14:13:45

Skövde Miljösamverkan
Kontaktcenter kommun östra
0500-49 80 00 Fredsgatan [3]Skövde Skaraborg [4]Skövde
[2][Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling] 4 kommun Hertig Johans kommun
541 83 torg 2
Skövde 541 30 Skövde

Detta meddelande är automatgenererat och kan ej besvaras.

References

Visible links
2. mailto:[Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://www.skovde.se/
4. https://www.miljoskaraborg.se/

Josefin Hansson, Skövde municipality

2 Attachments

 

Hej,

 

Tack fört ert mail.

Bifogat finns en sammanställning över Skövde Kommuns kodplan.

 

Med vänlig hälsning,

 

[1]Skovde_logo_red_RGB_horizontal_200px

 

Josefin Hansson

 

Sektor Styrning & Verksamhetsstöd

Avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning
Skövde Kommun
Kontaktcenter 0500-49 80 00
[2]www.skovde.se

 

 

 

Från: Kontaktcenter Skövde kommun <[3][e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 16:05
Till: SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen <[4][e-postadress]>
Ämne: INFORMATION, nr KCS202269055, registrerad 2022-09-05 klockan
14:13:45

 

Kontaktcenter

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Information
Registreringen har kvitterats och du är satt som informationsmottagare.

Sammanfattning
Totalt antal ärendedagar: mindre än en dag

Registrera ärende (och om möjligt besvara)
Rapport nr: KCS202269055

Svar
E-post, bifogad eml fil email.eml (se bifogad fil)
Registreringsdatum 2022-09-05

Skicka till OpenMedia
Antal ärendedagar (denna aktivitet): Mindre än 1 dag

Klassificera ärende (och om möjligt besvara)
Antal ärendedagar (denna aktivitet): Mindre än 1 dag

Svar
Detta är ett meddelande från Kontaktcenter. Vi har tagit emot ett
Instruktion till meddelande som vi vidarebefordrar till dig. Här nedanför ser du vad
mottagare ärendet gäller och vad du behöver göra. Om ursprunget är ett
e-postmeddelande finns det bifogat här ovanför som email.eml.
Rubrik begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande
kontoplan för 2022
Till Skövde kommun,
Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er)
för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna
kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad
på förhand.
Med vänlig hälsning,
Sanna Svensson
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska
personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till
denna begäran:
[5][Registrators #2077 e-postadress]
Är [6][Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Ärendebeskrivning Offentlighetsprincipen till Skövde kommun? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[7][e-postadress]:
[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad
hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta
av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[9]https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be
din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om
allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------
Kanal för Via e-post
återkoppling
För- och Sanna Svensson
efternamn 1
E-postadress [10][Registrators #2077 e-postadress]
Hej Sanna!

Tack för att du hör av dig till oss gällande begäran av allmän
handling.

Skövde Kommuns Kontaktcenter har tagit emot informationen och
bedömt att ärendet behöver besvaras av ansvarig avdelning.
Besvara ärende,
Svar från Vidarebefordrar ditt ärende till berörd enhet för fortsatt
kontaktcenter hantering och återkoppling efter sekretessbedömning.

Avgift kan tas ut med stöd av bestämmelserna i kommunfullmäktiges
tillämpning av avgiftsförordningen.

Önskar dig en fin dag!

Vänligen,
Anton Kvarnström
Skicka
information Ja
förvaltning

[11]Visa ärendeinformation - Klicka här för att se all information i detta ärende

 

References

Visible links
2. http://www.skovde.se/
3. mailto:[e-postadress]
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[Registrators #2077 e-postadress]
6. mailto:[Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers
10. mailto:[Registrators #2077 e-postadress]
11. https://flexite.kommun.skovde.se/flexite...