Till Skinnskattebergs kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.
Med vänlig hälsning,

Sanna Svensson

Annelie Johansson, Skinnskatteberg Municipality

1 Attachment

Hej,

Bifogar efterfrågade uppgifter, kontoplan 2022.

Med vänlig hälsning

Annelie Johansson
Kommunchef
Skinnskattebergs kommun
0222-51 57 00

Besök: Kyrkvägen 7
Post: Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
www.skinnskatteberg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sanna Svensson <[Registrators #2075 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 14:11
Till: kommun <[Skinnskattebergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Skinnskattebergs kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Sanna Svensson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2075 e-postadress]

Är [Skinnskattebergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Skinnskattebergs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------