Till Eskilstuna kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Ugo Arxet

info@eskilstuna.se, Municipality of Eskilstuna

Tack för att du kontaktat oss!

 

Vi har tagit emot ditt mail och kommer att återkomma till dig så snart vi
kan.

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: [2022Eskilstuna125978]
Ärendebeskrivning: Till Eskilstuna kommun, Med hänvisning till TF önskar
jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag
kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill
jag bli informerad på förhand. Med vänlig hälsning, Ugo Arxet
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2073 e-postadress] Är [Eskilstuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Eskilstuna
kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller
uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

Maria Ståhl, Municipality of Eskilstuna

1 Attachment

Hej Ugo,

 

Jag bifogar kommunens kontoplan enligt din förfrågan.

Ha en fin dag!

 

Vänliga hälsningar,

Maria Ståhl
Tf enhetschef 
016-710 74 62

070-089 37 49
[1][e-postadress]

Serviceförvaltningen, Ekonomiservice
Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna
Besöksadress: Alva Myrdals gata 5
[2]eskilstuna.se

Vi gör Eskilstuna - tillsammans

 

 

Från: Ugo Arxet <[3][Registrators #2073 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 13:35
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Eskilstuna kommun
<[4][Eskilstuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan
för 2022

Till Eskilstuna kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Ugo Arxet

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[5][Registrators #2073 e-postadress]

Är [6][Eskilstuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Eskilstuna kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[7][e-postadress]:
[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[9]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.eskilstuna.se/
3. mailto:[Registrators #2073 e-postadress]
4. mailto:[Eskilstuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[Registrators #2073 e-postadress]
6. mailto:[Eskilstuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers