Till Vimmerby kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Minna Höggren
0709-707084

Vimmerby kommun, Vimmerby municipality

Tack för ditt meddelande.

Vi läser inkommande e-postmeddelande måndag till fredag. Har du ställt
frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt. Nästan
alla inkommande e-postmeddelande som skickas till oss blir en allmän
handling. Det innebär att alla som begär att få ta del av innehållet i ett
meddelande har i de flesta fall rätt att göra det.

Med vänlig hälsning

Vimmerby kommun

Besöks- och postadress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Telefon: 0492-76 90 00

Roger Sjögren, Vimmerby municipality

8 Attachments

Hej!
Här kommer de handlingar du efterfrågar.
M v h
Roger

Roger Sjögren

Ekonomichef

Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 01

 

epostsignatur_vimmerby

show quoted sections