Kommunens gällande kontoplan för 2022

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Karlskrona municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Carl-Fredrik Bergstrand

Till Karlskrona kommun,
Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Carl-Fredrik Bergstrand

Karlskrona Kommun, Karlskrona municipality

Hej,

Din begäran har mottagits och vidarebefordrats till Redovisningsenheten.

Med vänlig hälsning,

Ditte Bäckman
Registrator / Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona kommun
www.karlskrona.se
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Carl-Fredrik Bergstrand <[Registrators #2053 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 12:56
Till: Karlskrona Kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

VARNING: Detta meddelande kommer utifrån och inte från någon inom Karlskrona kommun. Klicka inte på några länkar eller öppna några bifogade filer om du inte känner igen avsändaren eller vet att innehållet är säkert.

Till Karlskrona kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Carl-Fredrik Bergstrand

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2053 e-postadress]

Är [Karlskrona kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Karlskrona kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://eur04.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur04.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Eva Helene Lundgren, Karlskrona municipality

1 Attachment

Hej,
Översänder Kontoplan 2022 för Karlskrona kommun enligt begäran.

Med vänliga hälsningar
Eva-Helen Lundgren
Chef Ekonomiservice
Ekonomiavdelningen /Kommunledningsförvaltningen
+46(0)455-30 52 25
www.karlskrona.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ditte Almqvist Bäckman <[e-postadress]> För Karlskrona Kommun
Skickat: den 5 september 2022 13:54
Till: Servicedesk Redovisning <[e-postadress]>
Kopia: Eva Helene Lundgren <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Från: Carl-Fredrik Bergstrand <[Registrators #2053 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 12:56
Till: Karlskrona Kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

VARNING: Detta meddelande kommer utifrån och inte från någon inom Karlskrona kommun. Klicka inte på några länkar eller öppna några bifogade filer om du inte känner igen avsändaren eller vet att innehållet är säkert.

Till Karlskrona kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Carl-Fredrik Bergstrand

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2053 e-postadress]

Är [Karlskrona kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Karlskrona kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://eur04.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur04.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------