Carl-Fredrik Bergstrand

Till Karlskoga kommun,
Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Carl-Fredrik Bergstrand

info@karlskoga.se, Karlskoga municipality

1 Attachment

Hej!

Tack för ditt mejl!

Ditt ärende har fått ärendenummer 2022SC38013.
Vi hanterar ditt ärende och återkopplar till dig.

Skickar du in ditt ärende efter kontorstid hanteras det nästkommande
arbetsdag.

Är ditt ärende akut efter kontorstid, finner du information om aktuella
telefonnummer på hemsida genom denna länk:
[1]https://www.karlskoga.se/Kommun--politik...
- Klicka på "kontakt efter kontorstid" för att se mer information.

Har du frågor eller kompletteringar till ärendet är du varmt välkommen att
kontakta oss!
Vänliga hälsningar
Servicecenter, Kommunstyrelsens Ledningskontor
Katrinedalsgatan 4  |  69183  |  Karlskoga
Telefon: 0586-610 00
[2][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Den kloka, välkomnande och innovativa kommunen

 

References

Visible links
1. https://www.karlskoga.se/Kommun--politik...
2. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Erica Lindström, Karlskoga municipality

2 Attachments

Hej,

 

Översänder här Karlskoga kommuns kontoplan för 2022.

 

Välkommen att höra av dig om du har några frågor.

 

Vänliga hälsningar

Erica Lindström
Redovisningsekonom
Kommunstyrelsens Ledningskontor
Telefon: 0586-61219
[1][e-postadress]
[2]www.karlskoga.se

Välkomnande, kloka och innovativa Karlskoga

Från: Carl-Fredrik Bergstrand <[3][Registrators #2051 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 12:55
Till: [4][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[5][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan
för 2022

Till Karlskoga kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://www.karlskoga.se/
3. mailto:[Registrators #2051 e-postadress]
4. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]