Kommunens gällande kontoplan för 2022

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, The municipality of Karlsborg should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Carl-Fredrik Bergstrand

Till Karlsborgs kommun,
Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Carl-Fredrik Bergstrand

Karlsborgs kommun, The municipality of Karlsborg

Detta är ett automatiskt svarsmeddelande för att bekräfta att vi har tagit
emot ditt e-postmeddelande.

Vi läser inkommande e-post varje helgfri arbetsdag och ditt
e-postmeddelande kommer att skickas till ansvarig tjänsteman för vidare
handläggning inom en arbetsdag.
Skriftlig kommunikation med Karlsborgs kommun kan bli allmän handling och
kan då komma att läsas av allmänheten. Ärenden, synpunkter, klagomål,
frågor med svar av långsiktig betydelse bevaras hos kommunen.
Läs mer om allmänna handlingar här:
https://karlsborg.se/kommun--politik/pav...
I Karlsborgs kommun behandlar vi dina personuppgifter på ett säkert och
lagligt sätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används för
administration och ärendehantering. Läs mer om hantering av
personuppgifter här:
https://karlsborg.se/kommun--politik/pav...
Om ditt ärende är akut – Vänligen ring oss på 0505-170 00

Med vänliga hälsningar
Karlsborgs kommun
---------------------------------------
Postadress: 546 82 Karlsborg
Besöksadress: Storgatan 16
[Karlsborgs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
www.karlsborg.se
facebook.com/Karlsborgskommun

Jenny Sjöstrand, The municipality of Karlsborg

1 Attachment

Hej Carl-Fredrik!

Bifogat finner du vår kontoplan.

Återkom gärna om du undrar något ytterligare i ärendet.

Med vänliga hälsningar
Jenny Sjöstrand

---------------------------------------
Jenny Sjöstrand
Ekonom
Ekonomienheten
Postadress: 546 82 Karlsborg
Besöksadress: Storgatan 16
+46 505-171 46
[e-postadress]
www.karlsborg.se
facebook.com/Karlsborgskommun
instagram: #guldplatskarlsborg

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Carl-Fredrik Bergstrand <[Registrators #2047 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 12:52
Till: Karlsborgs kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Karlsborgs kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Carl-Fredrik Bergstrand

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2047 e-postadress]

Är [Karlsborgs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Karlsborgs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------