Kommunens gällande kontoplan för 2022

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Habo municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Habo kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Vernes