Carl-Fredrik Bergstrand

Till Kalmar kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Carl-Fredrik Bergstrand

Kalmar kommun, Kalmar municipality

Hej Carl-Fredrik,
Tack för din e-post.
Vi har tagit emot din begäran och vidarebefordrat den för handläggning.

Med vänliga hälsningar  

Ingela Höglund

Kommunvägledare
tfn 0480-45 00 00
[Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Kalmar kommun│Kontaktcenter
Besök: Östra Sjögatan 18
Post: Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Carl-Fredrik Bergstrand <[Registrators #2044 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 12:51
Till: Kalmar kommun <[Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan
för 2022
 
VARNING: Det här mejlet kommer från en avsändare utanför Kalmar kommuns
organisation. Om du inte känner till avsändaren eller väntar dig detta
mejl, klicka inte på länkar eller öppna bifogade filer.

Till Kalmar kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Carl-Fredrik Bergstrand

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2044 e-postadress]

Är [Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Kalmar kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

[1]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[2]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
2. https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Kalmar kommun, Kalmar municipality

1 Attachment

Hej Carl-Fredrik,
Översänder kontoplanen du efterfrågar.

Med vänliga hälsningar  

Ingela Höglund

Kommunvägledare
tfn 0480-45 00 00
[Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Kalmar kommun│Kontaktcenter
Besök: Östra Sjögatan 18
Post: Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Carl-Fredrik Bergstrand <[1]l>

Skickat: den 5 september 2022 12:51
Till: Kalmar kommun <[2][Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan
för 2022

 

VARNING: Det här mejlet kommer från en avsändare utanför Kalmar kommuns
organisation. Om du inte känner till avsändaren eller väntar dig detta
mejl, klicka inte på länkar eller öppna bifogade filer.

Till Kalmar kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Carl-Fredrik Bergstrand

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[3][Registrators #2044 e-postadress]

Är [4][Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Kalmar kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [5][e-postadress]:

[6]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[7]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #2044 e-postadress]
2. mailto:[Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. mailto:[Registrators #2044 e-postadress]
4. mailto:[Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[e-postadress]
6. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
7. https://eur03.safelinks.protection.outlo...