Carl-Fredrik Bergstrand

Till Kalix kommun,
Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Carl-Fredrik Bergstrand

Kalix kommun, Kalix municipality

Tack för ditt meddelande.

Vi läser inkommande e-postmeddelande vardagar, måndag till fredag. Har du
ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Alla personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR. 

Med vänlig hälsning

Kalix kommun

Besöks- och postadress: Nygatan 4, 952 33 Kalix

Telefon: 0923-650 00 (växel)

[1]www.kalix.se

 

Thank you for your e-mail.

We open incoming e-mails every day from Monday to Friday. If you have
asked any questions in your e-mail, we will come back to you as soon as
possible.

All personal data is handled in accordance with the GDPR.

With kind regard

Kalix Municipality

Visiting and postal address: Nygatan 4, 952 33 Kalix

[2]www.kalix.se

Sweden Phone: 0923-650 00 (switchboard)

References

Visible links
1. http://www.kalix.se/
2. http://www.kalix.se/

Jeanette Larsson, Kalix municipality

1 Attachment

Hej!
Bifogat finner du Kalix kommuns kontoplan: konton/slag.
Ha en fin onsdag och välkommen med eventuella följdfrågor!

Med vänlig hälsning

Jeanette Larsson
Ekonomichef

Telefon +46 (0)923-650 15, 072-241 33 91
[e-postadress]
Nygatan 4 -952 81 Kalix - www.kalix.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Carl-Fredrik Bergstrand <[Registrators #2043 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 12:51
Till: Kalix kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

VARNING: Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Kalix kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Carl-Fredrik Bergstrand

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2043 e-postadress]

Är [Kalix kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Kalix kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://eur05.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur05.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------