Till Göteborgs stad,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Vernes

The City of Gothenburg

Tack för att du kontaktar Göteborgs Stad.

Jag har vidarebefordrat din begäran till stadsledningskontoret och de
kommer att svara direkt till dig.

Önskar dig en trevlig måndag!

Med vänliga hälsningar
Helena
Servicevägledare

Göteborgs Stads kontaktcenter
www.goteborg.se
telefon:  031-365 00 00
e-post: [Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
besök: Ekelundsgatan 1, våning 1
facebook.com/goteborgsstad
Vid kontakt med oss, vänligen uppge ärendenummer: KC-53218-22

Ursprunglig synpunktstext / bilagor:

begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för
2022
Till Göteborgs stad,
Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.
Med vänlig hälsning,
Vernes
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2041 e-postadress]
Är [Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Göteborgs stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
[1]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
 [handlingar[.]se]
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[2]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
 [handlingar[.]se]
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://urldefense.com/v3/__https://hand...
2. https://urldefense.com/v3/__https://hand...

1 Attachment

Hej!

Tack för ert intresse av Göteborgs Stad!

Översänder kontoplan enligt önskemål.

Hälsningar

Ola Malmros

GÖTEBORGS STAD
Stadsledningskontoret, Avdelning Finans och koncernredovisning

Telefon: 031-368 02 15 | Mobil: 0707-61 11 83
E-post: [e-postadress]
Postadress: 404 82 Göteborg
Besök: Gustaf Adolfs Torg 4A
www.goteborg.se