Till Gävle kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Vernes

Kundtjänst, Gävle municipality

Hej!

Tack för ditt mail gällande "begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Kommunens gällande kontoplan för 2022". Ditt ärende har fått ärendenummer:
2022KC134565
Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Våra öppettider:

Måndag-Fredag 8-17

Med vänlig hälsning
Gävle kommuns kundtjänst
Telefon 026-17 80 00

 

Owén, Malin, Gävle municipality

1 Attachment

Hej,

 

Här kommer kontoplan som den ser ut per 2022-09-05.

 

Med vänlig hälsning

 

Malin

 

Från: Kommunstyrelsen (e-post) <[e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 13:52
Till: Owén, Malin <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande
kontoplan för 2022

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

Registrator

Styrning och stöd

Kanslienheten

 

Gävle kommun

801 84  GÄVLE

Stadshuset, Drottninggatan 22

Telefon: 026-17 80 00

 

 

 

Från: Kundtjänst <[1][e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 13:40
Till: Kommunstyrelsen (e-post) <[2][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande
kontoplan för 2022

 

Hej,

Följande mail har inkommit till Gävle kommuns officiella e-postlåda.

 

Med vänlig hälsning

Malin Lundblad

Kundkommunikatör Kundtjänst
Gävle kommun
80184 Gävle
Besöksadress: Drottninggatan 22
Kundtjänst: 026-178000
[3]www.[Gävle kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[4]www.gavle.se
[5]www.facebook.com/gavlekommun

 

Denna mejlväxling kan innehålla personuppgifter som Gävle kommun behandlar
enligt Eu:s dataskyddsförordning.Läs mer på [6]www.gavle.se/dataskydd

 

 

Från: Vernes <[7][Registrators #2040 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 12:49
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Gävle kommun
<[8][Gävle kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan
för 2022

Till Gävle kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Vernes

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[9][Registrators #2040 e-postadress]

Är [10][Gävle kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Gävle kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [11][e-postadress]:
[12]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[13]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.[Gävle kommun e-postadress för begäran om allmän handling]/
4. http://www.gavle.se/
5. http://www.facebook.com/gavlekommun
6. http://www.gavle.se/dataskydd
7. mailto:[Registrators #2040 e-postadress]
8. mailto:[Gävle kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[Registrators #2040 e-postadress]
10. mailto:[Gävle kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[e-postadress]
12. https://handlingar.se/sv/change_request/...
13. https://handlingar.se/sv/help/officers