Hej!

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Elin

Alvesta Kommun Funktionsbrevlåda, Alvesta municipality

Tack för ditt mail! 

Vi tar hand om ditt ärende så fort som möjligt. Vid mer brådskade ärende
är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0472-150 00 eller besöka
oss på Centralplan 1 i Alvesta.
Receptionen är öppen klockan 07.30 – 16.00 och våra telefontider är
helgfri måndag till fredag klockan 08.00 – 16.00. Lunchstängt 12:00-13:00.
 

Med vänlig hälsning 

Kontaktcenter
Alvesta kommun

 

Behandling av dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kommunstyrelsen (personuppgiftsansvarig) behandlar dina personuppgifter.
Uppgifterna används för administration och ärendehantering. Inkomna
handlingar hos kommunen blir allmänna handlingar och bevaras hos
myndigheten om inte beslut om annat fattas. Ärenden, synpunkter, klagomål,
fråga/svar med långsiktig betydelse bevaras därför. Fråga/svar med ringa
betydelse gallras/raderas. Dina uppgifter kan komma att delas inom och
utanför kommunen om det behövs utifrån ärendets art.

Du har rätt att enligt dataskyddsförordningen få upplysningar om hur dina
uppgifter behandlas och kan begära ett så kallat registerutdrag över dina
personuppgiftsbehandlingar. Kontakta i så fall kommunstyrelsens
dataskyddssamordnare via mejl till funktionsbrevlådan [e-postadress]
eller via brev till Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen,
Centralplan 1, 342 80 Alvesta. Det går även bra att hämta en blankett för
begäran i kommunhusets reception. Vill du kontakta vårt dataskyddsombud
gör du det lättast via mejl: [e-postadress]

 

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du tycker att vi
behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Ekonomikontor, Alvesta municipality

1 Attachment

Hej
Här kommer kontoplanen se bilaga.

Med vänlig hälsning

Lise-Lotte Lindsten
Ekonomi och Upphandlingsavdelningen
ALVESTA KOMMUN
342 80 Alvesta
0472-150 26

Bifogar kontoplan för utskick enligt offentlighetsprincipen - kontoplaner

/Susanne
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna Falkenstam <[e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 21:01
Till: Annika Bengtsson <[e-postadress]>; Susanne Axbom <[e-postadress]>
Ämne: VB: Begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kontoplaner

Hej!
Se fråga nedan. Är detta vår gällande kontoplan?

Bästa hälsningar

Anna Falkenstam
Ekonomi- och finanschef

Alvesta Kommun
Komunledningsförvaltningen
Centralplan 1
342 80 ALVESTA
Telefon: 0472-150 37
[e-postadress]
www.alvesta.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ekonomikontor <[e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 13:04
Till: Anna Falkenstam <[e-postadress]>
Ämne: VB: Begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kontoplaner

Hej
Kan du titta på denna förfrågan.

Med vänlig hälsning

Lise-Lotte Lindsten
Ekonomi och Upphandlingsavdelningen
ALVESTA KOMMUN
342 80 Alvesta
0472-150 26

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alvesta Kommun Funktionsbrevlåda <[e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 08:26
Till: Ekonomikontor <[e-postadress]>
Ämne: Begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kontoplaner

Från: Elin <[Registrators #1971 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 08:22
Till: Alvesta Kommun Funktionsbrevlåda <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kontoplaner

Hej!

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Elin

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1971 e-postadress]

Är [Alvesta kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Alvesta kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------