Linn Lindblom Pääjärvi

Till Borås stad,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Linn Lindblom Pääjärvi, student i journalistik vid Södertörns högskola i Stockholm.

Borås Stad, Borås city

Hej!

Jag har mottagit din begäran och vidarebefordrat den till Servicekontoret för handläggning.

Med vänliga hälsningar

Desirée Carlsson
Registrator
-----------------------------------------------------------------------------
Borås Stad - Stadsledningskansliet
Kungsgatan 55
501 80 Borås:
Tfn 033-35 70 30
boras.se
Facebook/boras.se

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Linn Lindblom Pääjärvi <[Registrators #2033 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 12:41
Till: Borås Stad <[Borås stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Borås stad,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Linn Lindblom Pääjärvi, student i journalistik vid Södertörns högskola i Stockholm.

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2033 e-postadress]

Är [Borås stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Borås stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://urldefense.com/v3/__https://hand...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://urldefense.com/v3/__https://hand...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Keijo Tossavainen, Borås city

12 Attachments

Hej!

Här kommer efterfrågad information.

Med vänlig hälsning
 
Keijo Tossavainen
Redovisningschef
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Borås Stad – Servicekontoret
Västerängsgatan 6, 501 80 Borås
033-35 78 74
0768 88 78 74
boras.se
facebook.com/borasstad
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Servicekontoret <[e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 13:00
Till: Keijo Tossavainen <[e-postadress]>
Kopia: Ann Malm <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Hej,

Följande förfrågan har inkommit till oss.

Med vänlig hälsning

Karin Almroth
Nämndsekreterare
------------------------------------
Borås Stad - Servicekontoret
Personal- och Kontorsservice
Västerängsgatan 6, 501 80 Borås
033-35 74 44
0768-88 74 44
boras.se

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter.
För mer information hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Borås Stad
Skickat: den 5 september 2022 12:54
Till: Servicekontoret <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Linn Lindblom Pääjärvi <[Registrators #2033 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 12:41
Till: Borås Stad <[Borås stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Borås stad,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Linn Lindblom Pääjärvi, student i journalistik vid Södertörns högskola i Stockholm.

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2033 e-postadress]

Är [Borås stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Borås stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://urldefense.com/v3/__https://hand...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://urldefense.com/v3/__https://hand...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------