Till Ljusdals kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Alva

Eva Sandkvist, Ljusdal Municipality

1 Attachment

Hej!

Här kommer kontoplanen för Ljusdals Kommun 212000-2320

Med vänlig hälsning

Eva Sandkvist
Ekonomi

Ljusdals Kommun
Kommunledningskontoret
Norra Järnvägsgatan 21, 827 80 Ljusdal
0651-18046
[e-postadress]
www.ljusdal.se
www.facebook.com/Ljusdalskommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Monica Dahlberg <[e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 12:59
Till: Eva Sandkvist <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kommun Kommunstyrelsen <[e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 12:43
Till: eko <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alva <[Registrators #2026 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 12:27
Till: Kommun Kommunstyrelsen <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Ljusdals kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Alva

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2026 e-postadress]

Är [Ljusdals kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Ljusdals kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Kommun Kommunstyrelsen, Ljusdal Municipality

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

Hej!

Ditt e-postmeddelande har kommit fram till Ljusdals kommuns inkorg. På
vardagar finns personal som öppnar och läser inkommen post.

 

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland
annat att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av innehållet i
ditt meddelande.

 

De personuppgifter du lämnar till kommunen via e-post kan komma att sparas
och behandlas enligt kommunens principer för dataskydd. Du kan läsa mer om
detta på [4]ljusdal.se/gdpr.

 

Med vänlig hälsning

 

Ljusdals kommun

827 80 Ljusdal

Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 21

Telefon: 0651-180 00

Telefax: 0651-183 77

Hemsida: ljusdal.se

Facebook.com/ljusdalskommun

 

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:filelist.xml@01D6A62F.3574D050
2. file:///tmp/~~themedata~~
3. file:///tmp/~~colorschememapping~~
4. https://ljusdal.se/gdpr

Till Kommun Kommunstyrelsen,

Hej!
Tack för hjälpen!
Med vänliga hälsningar,

Alva

Kommun Kommunstyrelsen, Ljusdal Municipality

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

Hej!

Ditt e-postmeddelande har kommit fram till Ljusdals kommuns inkorg. På
vardagar finns personal som öppnar och läser inkommen post.

 

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland
annat att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av innehållet i
ditt meddelande.

 

De personuppgifter du lämnar till kommunen via e-post kan komma att sparas
och behandlas enligt kommunens principer för dataskydd. Du kan läsa mer om
detta på [4]ljusdal.se/gdpr.

 

Med vänlig hälsning

 

Ljusdals kommun

827 80 Ljusdal

Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 21

Telefon: 0651-180 00

Telefax: 0651-183 77

Hemsida: ljusdal.se

Facebook.com/ljusdalskommun

 

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:filelist.xml@01D6A62F.3574D050
2. file:///tmp/~~themedata~~
3. file:///tmp/~~colorschememapping~~
4. https://ljusdal.se/gdpr