Hej!

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Elin

Aneby Ekonomienheten, Aneby municipality

1 Attachment

Hej!
Jag bifogar kontoplan för 2022 för Aneby kommun.

Med vänliga hälsningar

Maria Engmalm Wallsten
Ekonomichef
E-post: [e-postadress]
Telefonnummer: 0380-462 17

Information om hur Aneby kommun hanterar dina personuppgifter finns på
www.aneby.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elin <[Registrators #1972 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 08:23
Till: Aneby Diariet KS <[Aneby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kontoplaner

Hej!

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Elin

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1972 e-postadress]

Är [Aneby kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Aneby kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------