Till Västerås Stad,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Amanda Söderblom

Tell, Tomas, Västerås city

1 Attachment

Hej Amanda,

 

Du önskar ta del av kommunens kontoplan.

Var god se bifogad fil.

 

 

Med vänlig hälsning

Tomas Thell

 

Tomas Thell

Enhetschef Ekonomicenter

Västerås stad

Stadsledningskontoret

721 87 Västerås

Telefon direkt: 021-39 14 07

Kontaktcenter: 021-39 00 00

[1][e-postadress]

Besöksadress: Stadshuset

[2]www.vasteras.se

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.vasteras.se/