Till Osby kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Jacob Janouch

Kommun, Osby municipality

Hej! 
Tack för ditt mejl, vi återkommer så snart vi kan. 
När du kontaktar kommunen via e-post eller post registreras det du skrivit
som handlingar i kommunens diarium. Alla invånare har rätt att begära ut
och läsa det du skickat in. I vissa fall är handlingarna skyddade av
sekretess. Rätten att begära ut allmänna handlingar är skyddad i svensk
lag och kallas för offentlighetsprincipen.
Med vänlig hälsning 
Osby kommun

Lindhe, Johanna, Osby municipality

1 Attachment

Hej!

Bifogat finns en kopia av Osby kommuns kontoplan för 2022.

Vänliga hälsningar

Johanna Lindhe
Bitr Kom Dir/Adm Chef
Kommunförvaltning Stab
Kommunstyrelseförvaltning
Osby Kommun
283 80 Osby
0479 - 52 84 51
Växel: 0479 - 52 80 00
mailto:[e-postadress]
https://www.osby.se/
https://www.osby.se/diverse/sa-hanterar-...
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jacob Janouch <[Registrators #2191 e-postadress]>
Skickat: den 7 september 2022 16:54
Till: Kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Osby kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Jacob Janouch

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2191 e-postadress]

Är [Osby kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Osby kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------