Till Orsa kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Jacob Janouch

Orsa kommun, Orsa municipality

1 Attachment

Hej !

 

Tack för att du har kontaktat oss på Orsa kommun.

 

Vi har tagit emot ditt mejl och kommer att svara dig så snart vi kan,
senast nästa vardag.

 

Vid brådskande ärenden som rör

• kommunens fastigheter: Ring jouren hos Orsabostäder 020-30 23 44.
• vatten och avlopp: Ring Nodava 020-55 27 00. Vid akuta ärenden utanför
deras ordinarie öppettider kopplas du vidare till Nodavas jourservice.

 

Vi önskar dig en trevlig dag!

 

  

Med vänlig hälsning,

Kontaktcenter

0250-55 21 00

[1]orsa.se

 

Läs gärna mer på vår webbplats [2]orsa.se, där hittar du även våra
e-tjänster och kartor.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se [3]GDPR på
orsa.se.

 

_______________________________________________________________________

Ditt ärende
Ärendenummer: [2022OKC3911]
Ärendebeskrivning: Klicka inte på en länk eller bilaga, om du inte vet att
den är säker. Läs e-postadressen. Verkar den seriös? Till Orsa kommun, Med
hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand. Med vänlig
hälsning, Jacob Janouch
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2189 e-postadress] Är [Orsa kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Orsa kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

 

References

Visible links
1. http://www.orsa.se/
2. https://orsa.se/
3. https://orsa.se/kommun-och-politik/overk...

Hélène Palm, Orsa municipality

3 Attachments

Hej, här kommer Orsa kommuns kodplan för 2022.

 

 

Med vänlig hälsning,

 

[1]Orsa_logo_liggande

Hélène Palm

Ekonom

0250-55 21 68

[2]orsa.se

 

Från: Jacob Janouch <[3][Registrators #2189 e-postadress]>
Skickat: den 7 september 2022 16:58
Till: Orsa kommun <[4][Orsa kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan
för 2022

Klicka inte på en länk eller bilaga, om du inte vet att den är säker. Läs
e-postadressen. Verkar den seriös?

Till Orsa kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Jacob Janouch

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[5][Registrators #2189 e-postadress]

Är [6][Orsa kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Orsa kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [7][e-postadress]:

[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[9]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://www.orsa.se/
3. mailto:[Registrators #2189 e-postadress]
4. mailto:[Orsa kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[Registrators #2189 e-postadress]
6. mailto:[Orsa kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers