Till Heby kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Matilda Härviden

information, Heby municipalityDin e-post omhändertas snarast./Your e-mail will be taken care of as soon
as possible.

Om du ställt frågor i meddelandet återkommer vi snarast också./If you have
any questions in your e-mail, we will also reply as soon as possible.

 

I princip blir all post till Heby kommun allmän handling, vilket innebär
bland annat att allmänheten och media normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande./ We would like to inform you of the fact
that all e-mail correspondence to us is official. Meaning that it is
available to the public and media on demand.

 

Personuppgifter registreras för berättigade ändamål vid din kontakt med
kommunen, till exempel vid en ansökan eller för något du vill påverka och
där du valt att inte vara anonym.

Dina personuppgifter behandlas på ett sätt som är förenligt och rättsligt
viktigt samt minimalt och säkert.

De insamlade personuppgifterna får behandlas för arkivändamål av allmänt
intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller
statistiska ändamål utan att det anses oförenligt med de ursprungliga
ändamålen med lämpliga skyddsåtgärder för den registrerades rättigheter.

Härmed har du som motpart/registrerad fått information att dina
personuppgifter behandlas.

 

Vid behov, lämna gärna ett meddelande./ If you have any questions
regarding this matter don’t hesitate to contact us.

Marika Suenaga, Heby municipality

1 Attachment

Hej!

Bifogar Heby kommuns kodplan som används för tillfället. En flik per koddel.

Ha en fortsatt bra dag!

Med vänlig hälsning

Marika Suenaga
Ekonomiassistent
[e-postadress]
0224-361 06
Heby kommun, 744 88 Heby
www.heby.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Matilda Härviden <[Registrators #2142 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 21:37
Till: information <[Heby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Heby kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Matilda Härviden

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2142 e-postadress]

Är [Heby kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Heby kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------