We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Olivia Henriksson please sign in and let everyone know.

Kommunens gällande kontoplan för 2022

We're waiting for Olivia Henriksson to read a recent response and update the status.

Till Falkenbergs kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Olivia Henriksson

Jessica Bernström, Falkenberg municipality

2 Attachments

Hej
Översänder kontoplan för Falkenbergs kommun enl ök

 

Mvh

 

Jessica Bernström

Redovisningschef

Ekonomiavdelningen

 

Direkt: 0346-886355

Mobil: 0721-460698

E-post: [1][e-postadress]

 

Falkenbergs kommun

311 80  Falkenberg

[2]www.kommun.falkenberg.se

 

[3]Startsida Falkenbergs kommun

 

Falkenbergs kommun registrerar dina personuppgifter. På
[4]kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi
behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt
dataskyddsförordningen, GDPR.

 

Falkenbergs kommun registrerar dina personuppgifter. På
[5]kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi
behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt
dataskyddsförordningen, GDPR.

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.kommun.falkenberg.se/
3. https://intranet.falkenberg.se/
4. file:///tmp/kommun.falkenberg.se/personuppgifter
5. file:///tmp/kommun.falkenberg.se/personuppgifter

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Olivia Henriksson please sign in and let everyone know.