Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens konto(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

William

Kontaktcenter Nynäshamns kommun, Nynäshamn municipality

1 Attachment

Tack för ditt mejl, ditt ärende har fått ärendenummer [2022KC46889].

Detta är ett automatiskt svarsmeddelande för att bekräfta att vi har tagit
emot din e-post. Vi läser inkommande e-post varje helgfri arbetsdag. Om du
har ställt frågor i meddelandet eller har en förfrågan om att ta del av
handlingar återkommer vi eller berörd verksamhet till dig så snart som
möjligt.

All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun; e-post, vanlig post
eller fax, blir allmän handling. I och med att du skickat in ett
e-postmeddelande till kommunen kommer kommunen även att behandla vissa
personuppgifter om dig.

Läs mer om hantering av personuppgifter här:
[1]https://www.nynashamn.se/GDPR

Vid akuta fel efter kontorstid finner du information om journummer på
följande sida; [2]https://nynashamn.se/kontaktaoss.226.html

 

Med vänliga hälsningar

 

kontaktcenter

Nynäshamns kommun

08-520 680 00

 

[Nynäshamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

 

 

[3]www.nynashamn.se

References

Visible links
1. https://www.nynashamn.se/GDPR
2. https://nynashamn.se/kontaktaoss.226.html
3. http://www.nynashamn.se/

Kontaktcenter Nynäshamns kommun, Nynäshamn municipality

1 Attachment

Hej,

 

Tack för att du har kontaktat oss.

 

Jag skickar ditt mejl vidare till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

 

Kontaktuppgifter Kommunstyrelsen:

 

[1][e-postadress]

 

Vi på Kontaktcenter önskar dig en fortsatt trevlig dag!

 

Med vänliga hälsningar

 

Mikaela Vidén

kommunvägledare

kontaktcenter
kommunstyrelseförvaltningen

 

Nynäshamns kommun

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Tel 08-520 680 00

 

[2][Nynäshamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

 

 

[3]www.nynashamn.se

 

All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun blir
allmän handling och personuppgifter kommer att behandlas.
Läs mer om kommunens hantering av personuppgifter här:
https://www.nynashamn.se/GDPR 

 

Från: William <[Registrators #1993 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 10:24
Till: Kontaktcenter Nynäshamns kommun <[Nynäshamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan
för 2022
[Du får inte e-post ofta från [Registrators #1993 e-postadress]. Läs
om varför det här är viktigt på
https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]
Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens konto(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.
Med vänlig hälsning,
William
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1993 e-postadress]
Är [Nynäshamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Nynäshamns kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[Nynäshamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. file:///tmp/www.nynashamn.se

Kommunstyrelsen, Nynäshamn municipality

2 Attachments

Hej William,

Bifogar önskad handling från kommunens ekonomiavdelning.

 

 

Med vänlig hälsning
Heidi Slotte
registrator

kansliavdelningen
Nynäshamns kommun
08-520 684 62

 

[1]Logotype för mejlsignatur outlook

 

[2]www.nynashamn.se

 

All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun blir allmän handling och
personuppgifter kommer att behandlas.
Läs mer om kommunens hantering av personuppgifter här:
[3]https://www.nynashamn.se/GDPR

 

 

 

 

Från: William <[4][Registrators #1993 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 10:24
Till: Kontaktcenter Nynäshamns kommun <[5][Nynäshamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan
för 2022

[Du får inte e-post ofta från [6][Registrators #1993 e-postadress].
Läs om varför det här är viktigt på
[7]https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens konto(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

William

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[8][Registrators #1993 e-postadress]

Är [9][Nynäshamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Nynäshamns kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[10][e-postadress]:

[11]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[12]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://www.nynashamn.se/
3. https://www.nynashamn.se/GDPR
4. mailto:[Registrators #1993 e-postadress]
5. mailto:[Nynäshamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[Registrators #1993 e-postadress]
7. https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...
8. mailto:[Registrators #1993 e-postadress]
9. mailto:[Nynäshamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
12. https://eur03.safelinks.protection.outlo...