Till Ljungby kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Saga Helin

Info Ljungby, Ljungby municipality

Tack för ditt mejl. Vi besvarar det så fort vi kan. 

 

Nästan all post och e-post som kommer in till en kommun är allmänna och
offentliga handlingar. Det innebär bland annat att allmänheten och media
kan ha rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande, om det inte finns
skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

För att läsa mer om hur Ljungby kommun hanterar dina personuppgifter och
vilka rättigheter du har är du välkommen in på vår [1]hemsida.  

References

Visible links
1. https://www.ljungby.se/dataskyddsforordn...

Info Ljungby, Ljungby municipality

Hej!
Tack för ditt mejl.

Vi har tagit emot din e-post och skickat den vidare till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

Med vänliga hälsningar
Receptionist
Ljungby kommun
Kommunledningsförvaltningen
Service- och IT- avdelningen
Olofsgatan 9 Ljungby
341 83 Ljungby
Webbplats: www.ljungby.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Saga Helin <[Registrators #2122 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 17:52
Till: Info Ljungby <[Ljungby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Ljungby kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Saga Helin

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2122 e-postadress]

Är [Ljungby kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Ljungby kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Kommunstyrelsen, Ljungby municipality

Hej!
Tack för ditt mejl.

Vi har vidarebefordrat ditt mejl till ekonomiavdelningen för fortsatt hantering.

Med vänliga hälsningar
Registrator
Kommunledningsförvlatningen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Saga Helin <[Registrators #2122 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 17:52
Till: Info Ljungby <[Ljungby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Ljungby kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Saga Helin

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2122 e-postadress]

Är [Ljungby kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Ljungby kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Virdeborn Carl, Ljungby municipality

2 Attachments

Hej,

 

Se bifogad fil.

 

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Carl Virdeborn

 
Controller

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

Ljungby kommun

Olofsgatan 9

341 83 LJUNGBY

Tel. 0372-78 91 66

Webbplats:  [1]www.ljungby.se

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Saga Helin <[2][Registrators #2122 e-postadress]>

Skickat: den 5 september 2022 17:52

Till: Info Ljungby <[3][Ljungby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan
för 2022

 

Till Ljungby kommun,

 

 

 

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Saga Helin

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[4][Registrators #2122 e-postadress]

 

 

 

Är [5][Ljungby kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Ljungby kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [6][e-postadress]:

 

[7]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[8]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.ljungby.se/
2. mailto:[Registrators #2122 e-postadress]
3. mailto:[Ljungby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
4. mailto:[Registrators #2122 e-postadress]
5. mailto:[Ljungby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[e-postadress]
7. https://handlingar.se/sv/change_request/...
8. https://handlingar.se/sv/help/officers