Till Lindesbergs kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Saga Helin

ekonomi, Lindesberg Municipality

1 Attachment

Hej!
Här kommer kommunens kontoplan.

Anette Persson
Controller och enhetschef för ekonomienheten
Kommunstyrelseförvaltningen
TEL 0581-810 32

Lindesbergs kommun, 711 80 Lindesberg
BESÖK Stentäppsgatan 5
TEL VX 0581-810 00

lindesberg.se

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kommun <[e-postadress]>
Skickat: den 6 september 2022 08:35
Till: ekonomi <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Med vänlig hälsning

Annette Eklund
Registrator
Kanslienheten
Kommunstyrelseförvaltningen
TEL 0581-810 86

Lindesbergs kommun, 711 80 Lindesberg
BESÖK Stentäppsgatan 5
TEL VX 0581-810 00

lindesberg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Saga Helin <[Registrators #2120 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 17:50
Till: Kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Lindesbergs kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Saga Helin

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2120 e-postadress]

Är [Lindesbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Lindesbergs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://eur05.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur05.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------