Till Hässleholms kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand

Med vänlig hälsning,

Izabella

Hässleholm - Kommunen - Brevlåda, Hässleholm municipality

Hej
Vidarebefordrar din e-post till ekonomiavdelningen.

Med vänlig hälsning

Pia Klasson
Registrator

Kommunledningsförvaltningen
Tfn/mobil: 0451-26 83 49
[e-postadress]
www.hassleholm.se
______________________________

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Izabella <[Registrators #2091 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 14:44
Till: Hässleholm - Kommunen - Brevlåda <[Hässleholms kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan 2022

Till Hässleholms kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand

Med vänlig hälsning,

Izabella

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2091 e-postadress]

Är [Hässleholms kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Hässleholms kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Klang, Daniel, Hässleholm municipality

1 Attachment

Hej Izabella,

Bifogat finns vår kontoplan enligt nedan förfrågan.

Med vänlig hälsning

Daniel Klang
Ekonom

Kommunledningsförvaltningen
Tfn/mobil: 0451-26 80 52
[e-postadress]
www.hassleholm.se
______________________________

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Izabella <[Registrators #2091 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 14:44
Till: Hässleholm - Kommunen - Brevlåda <[Hässleholms kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan 2022

Till Hässleholms kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand

Med vänlig hälsning,

Izabella

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2091 e-postadress]

Är [Hässleholms kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Hässleholms kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------