Till Härryda kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand

Med vänlig hälsning,

Izabella

Härryda kommun, Härryda municipality

1 Attachment

Hej!
På vår webbplats kan du läsa om mål, planer mm gällande ekonomin, följ
denna länk:
[1]https://www.harryda.se/kommunochpolitik/...

[2]Ekonomi och budget - Härryda kommun - harryda.se
33 % grundskola och fritids 26 % omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning 14 % förskola och familjedaghem 9 % gymnasium och
vuxenutbildning 6 % individ och familjeomsorg 5 % kultur, fritid och
kulturskola 3 % gator, vägar och parker 3 % övrigt, räddningstjänst med
mera 1 % politisk verksamhet
www.harryda.se

Med vänliga hälsningar

Malin

Kontaktcenter 

Sektor för Teknik och förvaltningsstöd  

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke   

031-724 61 00  

[Härryda kommun e-postadress för begäran om allmän handling] 

 

För information om hur Härryda kommun behandlar dina personuppgifter och
vilka rättigheter du har se [3]harryda.se/gdpr  

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Izabella <[Registrators #2090 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 14:43
Till: Härryda kommun <[Härryda kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan
2022
 
Till Härryda kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand

Med vänlig hälsning,

Izabella

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2090 e-postadress]

Är [Härryda kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Härryda kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

[4]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[5]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.harryda.se/kommunochpolitik/...
2. https://www.harryda.se/kommunochpolitik/...
3. http://www.harryda.se/gdpr
4. https://handlingar.se/sv/change_request/...
5. https://handlingar.se/sv/help/officers