Till Härjedalens kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand

Med vänlig hälsning,

Izabella

kommun, Municipality of Härjedalen

Tack för ditt meddelande

Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag.

Har du ställt frågor återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Nästan all e-post som skickas till Härjedalens kommun blir en allmän
handling. Alla som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att
göra det, förutom förekommande sekretessuppgifter.

 

Med vänliga hälsningar

Härjedalens kommun

0680-161 00
[1][Härjedalens kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.herjedalen.se

Dina personuppgifter registreras för att ditt ärende ska kunna hanteras.
För mer information om hur Härjedalens kommun hanterar personuppgifter se
länk:

[3]www.herjedalen.se/gdpr

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Härjedalens kommun e-postadress för begäran om allmän handling]%0b
2. http://www.herjedalen.se/
3. http://www.herjedalen.se/gdpr