Christoph Andersson

Till Örebro kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Servicecenter, Örebro Municipality

Hej!

 

Tack för att du kontaktar Örebro kommun!

 

Vi har tagit emot ditt meddelande och återkommer med svar inom 5
arbetsdagar.

Vi har samlat mycket information på vår webbplats [1]orebro.se. Där hittar
du svar på de vanligaste frågorna.

 

Ditt ärendenummer är: 2022SC143544

 

Behöver du komplettera eller lägga till något i ditt ärende, svara gärna
på detta mejl.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Servicecenter

Örebro kommun

 

Telefon: 019-21 10 00

E-post: [2][e-postadress]

Box 32560, 701 35 Örebro

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Webbplats: [3]orebro.se

[4]facebook.com/orebrokommun

References

Visible links
1. https://orebro.se/
2. mailto:[e-postadress]
3. https://orebro.se/
4. https://facebook.com/orebrokommun

Servicecenter, Örebro Municipality

Hej Christoph!

 

Tack för att du kontaktar oss. Jag har skickat ditt mejl till handläggare
på Stadsarkivet, som kommer att återkoppla till dig.

 

Om du behöver komplettera eller lägga till något i ditt ärende, svara
gärna på detta mejl.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Lena

Servicecenter

Örebro kommun

 

Telefon: 019-21 10 00

E-post: [1][e-postadress]

Box 32560, 701 35 Örebro

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Webbplats: [2]orebro.se

[3]facebook.com/orebrokommun

Från: Christoph Andersson <[Registrators #1707 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 15:00
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Örebro kommun
<[Örebro kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
Till Örebro kommun,
Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1707 e-postadress]
Är [Örebro kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Örebro kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://orebro.se/
3. https://facebook.com/orebrokommun

Stadsarkivet, Örebro Municipality

Hej,

 

På Örebro stadsarkiv har vi endast en mindre mängd handlingar från polisen
i Örebro – arkivbildare Örebro stad Polisnämnden.

Arkivförteckning på vår hemsida:

[1]https://extra.orebro.se/download/18.1075...

 

Polisens handlingar från Örebro i övrigt finns på Uppsala landsarkiv –
arkivbildare Poliskammaren i Örebro

Arkivförteckning på Riksarkivets hemsida:

[2]https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis...

 

 

Vänliga hälsningar

Stefan Nilsson

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

 

Stefan Nilsson

 

arkivarie

Örebro stadsarkiv

 

Från: Servicecenter [3][e-postadress]
Skickat: den 15 augusti 2022 16:03
Till: Stadsarkivet [4][e-postadress]
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941 [2022SC143544]

 

Hej!

 

Vi har tagit emot ett mejl från en medborgare som nu behöver er hjälp. Se
nedanstående mejlkonversation och/eller eventuella bilagor.

 

Vid eventuella svar via e-post till medborgaren eller Servicecenter måste
ärendenumret som finns angivet i ämnesraden behållas.

 

Enligt [5]kommunens servicegaranti, ska återkoppling till medborgaren ske
inom 5 arbetsdagar.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Lena

Servicecenter

Örebro kommun

 

Telefon: 019-21 10 00

E-post: [6][e-postadress]

Box 32560, 701 35 Örebro

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Webbplats: [7]orebro.se

[8]facebook.com/orebrokommun

Från: Christoph Andersson <[9][Registrators #1707 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 15:00
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Örebro kommun
<[10][Örebro kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941

Till Örebro kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[11][e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[12][Registrators #1707 e-postadress]

Är [13][Örebro kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Örebro kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [14][e-postadress]:
[15]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[16]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://extra.orebro.se/download/18.1075...
2. https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis...
3. mailto:[e-postadress]
4. mailto:[e-postadress]
5. https://www.orebro.se/servicegaranti
6. mailto:[e-postadress]
7. https://orebro.se/
8. https://facebook.com/orebrokommun
9. mailto:[Registrators #1707 e-postadress]
10. mailto:[Örebro kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[e-postadress]
12. mailto:[Registrators #1707 e-postadress]
13. mailto:[Örebro kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
14. mailto:[e-postadress]
15. https://handlingar.se/sv/change_request/...
16. https://handlingar.se/sv/help/officers