Christoph Andersson

Till Varbergs kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Kommunstyrelsen, Varberg Municipality

Hej!
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit emot ditt meddelande. Vi läser
inkommande mejl dagtid, helgfria vardagar. Om du har ställt frågor i
meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Du hittar mer information om oss och vår verksamhet på [1]www.varberg.se

---------------------------------------------------------------------------------

E-postmeddelanden som inkommer till Varbergs kommun är allmän handling.Vi
behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen,
GDPR.
Informationen kommer att lagras av en extern part, Microsoft, under den
tid som krävs för att handlägga ditt ärende. Om handläggningen kräver det
kan informationen diarieföras/registreras och bevaras då i kommunens
e-arkiv.

Rättsligt stöd för denna behandling av personuppgifter är allmänt intresse
eller myndighetsutövning.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen,[Varbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] 0340-880 00
För mer information se [2]www.varberg.se/GDPR

References

Visible links
1. http://www.varberg.se/
2. http://www.varberg.se/GDPR

Kommunstyrelsen, Varberg Municipality

Hej!

Vi har nu sökt i vårt stadsarkiv men tyvärr inte lyckats finna några kommunala polisrapporter eller dylika handlingar.

Med vänliga hälsningar

Jennica Toresson
Administratör
Kommunkansliet

Telefon: 0340-88131
E-post: [e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1679 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 14:16
Till: Kommunstyrelsen <[Varbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Varbergs kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [Registrators #1679 e-postadress]Är [Varbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Varbergs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:https://eur01.safelinks.protection.outlo... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://eur01.safelinks.protection.outlo... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------