Christoph Andersson

Till Vallentuna kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Kontaktcenter Vallentuna, Vallentuna municipality

1 Attachment

Hej!

 

Tack för att du har kontaktat oss.

 

Vi har tagit emot ditt mail och kommer att återkomma till dig under dagen
eller under nästkommande vardag.

 

Kontaktcenter har öppet:

Besök:

mån, tis och ons kl. 9-17

tors kl. 9-18

fre kl. 9-16.

Telefon:

mån, tis och ons 8-17

tors kl. 8-18

fre kl. 8-16.

Lunchstängt: kl. 12-13.

 

Ditt ärende har fått ärendenummer: [2022KC28018]

 

Ha en fortsatt fin dag! 

 

Med vänlig hälsning,

Kontaktcenter

Kommunledningskontoret

Vallentuna kommun

 

Allévägen 1, Kulturhuset
186 86 Vallentuna
08-587 850 00

[Vallentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[1]www.vallentuna.se

 

När du skickar e-post till Vallentuna kommun delar du med dig av
personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här:
[2]https://www.vallentuna.se/personuppgifter

                                                                                                                                           
        

References

Visible links
1. http://www.vallentuna.se/
2. https://www.vallentuna.se/personuppgifter

Kontaktcenter Vallentuna, Vallentuna municipality

1 Attachment

Hej Christoph,

 

Tack för att du kontaktat oss.

Vi har nu skickat ditt ärende vidare till Kommunarkivet som kommer att
återkoppla till dig så snart som möjligt.

Ditt ärendenummer: [2022KC28018]

Med vänliga hälsningar,

Jennie Löfgren, Kommunvägledare
Kontaktcenter
Kommunledningskontoret

 

Vallentuna kommun
Allévägen 1, Kulturhuset
186 39 Vallentuna
08-587 850 00

[Vallentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
www.vallentuna.se

 

När du skickar e-post till Vallentuna kommun delar du med dig av
personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här:
[1]https://www.vallentuna.se/personuppgifter

 

                                                                                                                                           
        

Från: Christoph Andersson <[Registrators #1676 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 14:13
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Vallentuna kommun
<[Vallentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
Till Vallentuna kommun,
Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1676 e-postadress]
Är [Vallentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Vallentuna kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.vallentuna.se/personuppgifter

Kommunarkivet, Vallentuna municipality

Hej!

 

Vårt kommunarkiv innehåller tyvärr inte de handlingar som ni vill ta del
av.

 

Hälsningar

 

Sandra Pedersen

Kommunarkivarie

08-587 862 36 (direkt)

[1][e-postadress]

 

Kommunledningskontoret

Besök: Tuna torg 1

Post: 186 86 Vallentuna

08-587 850 00 (växel)

 

Vallentuna kommun

[2]Vallentuna.se – [3]Facebook – [4]Instagram – [5]LinkedIn

När du skickar e-post till Vallentuna kommun delar du med dig av
personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här:
[6]www.vallentuna.se/personuppgifter

 

 

 

Från: Kommun <[Vallentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 16 augusti 2022 14:24
Till: Kommunarkivet <[e-postadress]>
Ämne: Fördelning av ärende: Kommunarkivet [2022KC28018]

 

Hej,

En fråga från kund som behöver besvaras, glöm inte att skicka svaret med
en kopia till Kontaktcenter.

 

 

Tack på förhand!

 

Med vänliga hälsningar,

Jennie Löfgren

Kontaktcenter

 

Från: Christoph Andersson <[7][Registrators #1676 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 14:13
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Vallentuna kommun
<[8][Vallentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941

Till Vallentuna kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[9][e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[10][Registrators #1676 e-postadress]

Är [11][Vallentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Vallentuna kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[12][e-postadress]:
[13]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[14]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.vallentuna.se/
3. http://www.facebook.com/vallentunakommun
4. https://www.instagram.com/vallentunakomm...
5. https://www.linkedin.com/company/vallent...
6. http://www.vallentuna.se/personuppgifter
7. mailto:[Registrators #1676 e-postadress]
8. mailto:[Vallentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. mailto:[Registrators #1676 e-postadress]
11. mailto:[Vallentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
12. mailto:[e-postadress]
13. https://handlingar.se/sv/change_request/...
14. https://handlingar.se/sv/help/officers