Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Uddevalla municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Christoph Andersson

Till Uddevalla kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Kontaktcenter, Uddevalla municipality

1 Attachment

Hej

 

Tack för att du kontaktat Uddevalla kommun. Ditt ärende är nu registrerat
och kommer att tas om hand.

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag och hantera ditt ärende kommer vi
att behandla dina personuppgifter enligt GDPR. Följ länken och läs om hur
Uddevalla kommun behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har
som registrerad: [1]www.uddevalla.se/personuppgifter

 

Ditt ärendenummer:

[2022MC64053]

 

Med vänlig hälsning

Kontaktcenter
Uddevalla kommun
Tel: 0522-69 60 00

E-post: [2][Uddevalla kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[3]www.uddevalla.se

 

 

 

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: [2022MC64053]
Ärendebeskrivning: [Du får inte e-post ofta från
[Registrators #1668 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt
https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ] Till Uddevalla kommun,
Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av. Vänliga hälsningar
Christoph Andersson Lärare i journalistik 

Södertörn University 141 89
Huddinge Rum Me 329
 08-6084971, 0760-227714 [e-postadress]
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1668 e-postadress] Är [Uddevalla kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Uddevalla kommun? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________
 

References

Visible links
1. https://eur02.safelinks.protection.outlo...
2. mailto:[Uddevalla kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.uddevalla.se/

Kontaktcenter, Uddevalla municipality

1 Attachment

Hej

 

Vi har tagit emot ditt ärende angående . Det har skickats vidare till
Uddevalla kommunsarkiv

 

Med vänlig hälsning

Kontaktcenter
Uddevalla kommun
Tel: 0522-69 60 00

E-post: [1][Uddevalla kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[2]www.uddevalla.se 

 

 

Från: Christoph Andersson <[Registrators #1668 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 14:04
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Uddevalla kommun
<[Uddevalla kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
[Du får inte e-post ofta från [Registrators #1668 e-postadress]. Läs
om varför det här är viktigt på
https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]
Till Uddevalla kommun,
Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1668 e-postadress]
Är [Uddevalla kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Uddevalla kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Uddevalla kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.uddevalla.se/