Christoph Andersson

Till Tyresö kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

servicecenter@tyreso.se, Tyresö municipality

Hej!

Tack för att du kontaktar Tyresö kommun!

Vi har tagit emot ditt ärende, som fått ärendenummer [2022SC48230]. Har du
frågor kring ditt ärende, kan du svara på det här mejlet utan att ändra
något i ämnesfältet.

Vi svarar på enklare frågor inom två arbetsdagar. Synpunkter och
felanmälan besvaras inom tio dagar. Vid akuta fel kontakta kommunen på
08-578 291 00.

Om barn, vuxen eller äldre far illa, och det är en akut fråga under kväll,
natt och helg kan du kontakta Socialjouren Sydost på telefon 08-718 76 40.

Vid akuta fel på kommunens VA-nät, gator och fastigheter efter kontorstid,
ring 08-798 44 44.

För slamtömningsjour efter kontorstid, ringer du 070-525 40 41.

Tänk på att all kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan
komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har
uppgivit ditt namn. Här kan du läsa mer om [1]offentlighetsprincipen.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter [2]www.tyreso.se/gdpr

Med vänlig hälsning
Servicecenter
Tyresö kommun
Tel: 08-578 291 00
[3][e-postadress]
[4]www.tyreso.se/E-tjanster
[5]www.tyreso.se

 _____________________________________

Ankomstdatum: 2022-08-15 14:02:19

Ärendebeskrivning:

Till Tyresö kommun, Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under
perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller
motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik,
vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på
samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att
meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas,
gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer
med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett
stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar Christoph Andersson Lärare i journalistik 

Södertörn
University 141 89 Huddinge Rum Me 329
 08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1665 e-postadress] Är [Tyresö kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Tyresö kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
------------------------------------------------------------------- (Att
tänka på för dig som är anställd i Tyresö kommun. Klicka inte på okända
länkar och filer i mejl och lämna aldrig ifrån dig mejluppgifter och
lösenord på okända webbsidor.)

 

References

Visible links
1. http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Re...
2. file:///tmp/www.tyreso.se/gdpr
3. file:///tmp/[e-postadress]
4. file:///tmp/www.tyreso.se/E-tjanster
5. file:///tmp/www.tyreso.se

kommun@tyreso.se, Tyresö municipality

Hej Christoph,

 

Tack för ert mejl!

 

Dessvärre har vi inget material som motsvarar det ni efterfrågar i vårt
kommunarkiv. Generellt sett har vi nästan inga handlingar som rör polisiär
verksamhet.

 

Mitt tips är att ni vänder er till Stockholms Stadsarkiv och Riksarkivet i
första hand och i andra hand direkt till Polisen för hjälp med vidare
eftersökningar. Jag vet att det på Stadsarkivet finns många spännande
polisarkiv att forska i.

 

 

Vänligen,
Rickard Öberg
Arkivarie
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1665 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 14:02
Till: [Tyresö kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[Tyresö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
Till Tyresö kommun,
Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1665 e-postadress]
Är [Tyresö kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Tyresö kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------
(Att tänka på för dig som är anställd i Tyresö kommun. Klicka inte på
okända länkar och filer i mejl och lämna aldrig ifrån dig mejluppgifter
och lösenord på okända webbsidor.)