Christoph Andersson

Till Tranås kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Lisette Carlsson, Tranås municipality

1 Attachment

Hej!

Några kommunala polisrapporter finns inte bevarade hos oss. Tyvärr

 

 

Med vänlig hälsning

Lisette Carlsson
Yvonne Haglund

Arkivassistenter

Tfn: 0140-682 36

Öppet: mån- fred 8:00-12:00
E-post: [1][e-postadress]

Stadshusplan 1
573 82 Tranås

[2]cid:image001.jpg@01D2C814.40C88570

Tranås kommun
SE 573 82
Vxl Stadshuset 0140-681 00

Fax 0140-176 50

[3]www.tranas.se

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. http://www.tranas.se/