Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Skövde municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Christoph Andersson

Till Skövde kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Kontaktcenter Skövde kommun, Skövde municipality

5 Attachments

[1]Skövde kommun
Tack för att du kontaktar oss!

Detta är en bekräftelse på att vi tagit emot ditt meddelande. Vi gör
alltid vårt bästa för att du ska få återkoppling så snabbt som möjligt.
Med vänlig hälsning

Kontaktcenter
Skövde kommun
Information om ditt ärende

Ärendenummer
KCS202262293
Ämne
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
Registreringsdatum
2022-08-15 klockan 13:23:42

Kontaktcenter
0500-49 80 00 Skövde kommun
[2][Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling] Fredsgatan 4
541 83 Skövde
Detta meddelande är automatgenererat och kan ej
besvaras.
[3]Ett utskick från Skövde kommun [4]Ett utskick från Skövde kommun [5]Ett
utskick från Skövde kommun
Håll dig uppdaterad! Följ oss gärna på sociala medier!

References

Visible links
2. mailto:[Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://www.facebook.se/skovdekommun
4. https://www.twitter.se/skovdekommun
5. https://www.instagram.se/skovdekommun

Kontaktcenter Skövde kommun, Skövde municipality

5 Attachments

[1]Skövde kommun
Nu återkommer vi till dig i ditt ärende

Hej!

Tack för att du hör av dig till oss.

Vidarebefordrar ditt ärende till berörd enhet för fortsatt hantering och
återkoppling.

Önskar dig en fin dag!

Vänligen,
Frida Ek
Kommunvägledare

Kontaktcenter
Sektor styrning och verksamhetsstöd
Skövde kommun
Information om ditt ärende

Ärendenummer
KCS202262293
Ämne
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
Registreringsdatum
2022-08-15 klockan 13:23:42

Kontaktcenter
0500-49 80 00 Skövde kommun
[2][Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling] Fredsgatan 4
541 83 Skövde
Detta meddelande är automatgenererat och kan ej
besvaras.
[3]Ett utskick från Skövde kommun [4]Ett utskick från Skövde kommun [5]Ett
utskick från Skövde kommun
Håll dig uppdaterad! Följ oss gärna på sociala medier!

References

Visible links
2. mailto:[Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://www.facebook.se/skovdekommun
4. https://www.twitter.se/skovdekommun
5. https://www.instagram.se/skovdekommun