Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Norrtälje municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Christoph Andersson

Till Norrtälje kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Norrtälje Kommun, Norrtälje municipality

Hej!

Tack för ditt mejl!

Vi har mottagit ditt ärende och kommer att behandla det inom kort.
Under sommaren har vi hög belastning. Vi återkommer så fort vi kan. 

Svara på detta mejl om du har ytterligare frågor eller vill komplettera i
detta ärende, KC388081.

Din rubrik på ärendet:
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933
- 31/12 1941

Med vänlig hälsning
Kontaktcenter
Norrtälje kommun
Box 800, 761 28 Norrtälje
Besök: Estunavägen 14

Telefon: 0176-710 00
E-post: [1][Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Hemsida: [2]norrtalje.se

När du skickar e-post till Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar
dina personuppgifter.
Läs mer om vad det innebär på [3]norrtalje.se/personuppgifter

References

Visible links
1. mailto:[Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. https://www.norrtalje.se/
3. https://www.norrtalje.se/personuppgifter

Kontaktcenter, Norrtälje municipality

 

Hej 

Ditt ärende har vidarebefordrats för hantering av Stadsarkivet

Under sommaren har vi hög belastning. Vi återkommer så fort vi kan. 

Ditt ärende:
Till Norrtälje kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1597 e-postadress]

Är [Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Norrtälje kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

 

Med vänliga hälsningar

Linus
Kontaktcenter
Norrtälje kommun
Box 800, 761 28 Norrtälje
Besök: Estunavägen 14
Kontaktcenter 0176-71000
[1]www.norrtalje.se
När du skickar e-post till Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar
dina personuppgifter.
Läs mer om vad det innebär på [2]norrtalje.se/personuppgifter

Om du har ytterligare frågor i detta ärende, vänligen uppge ärendenummer
KC388081 i kontakten med oss.

När du skickar e-post till Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar
dina personuppgifter.
Läs mer om vad det innebär på [3]norrtalje.se/personuppgifter

 

References

Visible links
1. https://www.norrtalje.se/
2. https://www.norrtalje.se/personuppgifter
3. file:///C:/Users/88vika18/Desktop/KC%20-%20Autsovar/KC%20-%20Autsovar.20210111,/KC%20-%20Förnamn/KC%20-%20Förnamn/www.norrtalje.se/personuppgifter