Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ljungby municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Christoph Andersson

Till Ljungby kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Info Ljungby, Ljungby municipality

Tack för ditt mejl. Vi besvarar det så fort vi kan. 

 

Nästan all post och e-post som kommer in till en kommun är allmänna och
offentliga handlingar. Det innebär bland annat att allmänheten och media
kan ha rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande, om det inte finns
skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

För att läsa mer om hur Ljungby kommun hanterar dina personuppgifter och
vilka rättigheter du har är du välkommen in på vår [1]hemsida.  

References

Visible links
1. https://www.ljungby.se/dataskyddsforordn...

Info Ljungby, Ljungby municipality

Hej!
Tack för mejlet. Vi skickar det vidare till vår arkivchef för vidare hantering.
Ha en bra dag!

Vänligen
Lena Karlsson
Receptionist
Ljungby kommun
Kommunledningsförvaltningen

Olofsgatan 9 Ljungby
341 83 Ljungby
Webbplats: www.ljungby.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1551 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 12:04
Till: Info Ljungby <[Ljungby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Ljungby kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [Registrators #1551 e-postadress]Är [Ljungby kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Ljungby kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------