Christoph Andersson

Till Kils kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Funktionsbrevlåda Kil Kommun, Kils municipality

 

Tack för att du hör av dig!

Kils kommun är bemannad under kontorstid. Då läser vi ditt mejl och
vidarebefordrar det till rätt handläggare.

Är ditt ärende brådskande? Kontakta kommunens växel, 0554-191 00.

Du hittar journummer och formulär för felanmälan på kil.se/felanmalan

Ha en fin dag!

___________________________

När du skickar mejl till oss registreras dina personuppgifter för att vi
ska kunna handlägga ditt ärende och uppfylla kraven i offentlighets- och
sekretesslagen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på vår
hemsida: kil.se/gdpr

Malin Karlsson, Kils municipality

Hej,
Ber om ursäkt för sent svar.
Kommunala polisrapporter under den begärda tidsperioden finns inte
förvarade i Kils kommunarkiv utan återfinnes hos Värmlandsarkiv i
Karlstad.
Ha en fin dag!

Med vänliga hälsningar

 

Malin

 

................................................

 

Malin Karlsson

Kommunarkivarie

 

Ledningsstab

 

Adress Box 88, 665 23 Kil

Telefon +46 (0)554-191 00 vx

Direkt +46 (0)554-191 19

 

kil.se

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Funktionsbrevlåda Kil Kommun <[Kils kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 15 augusti 2022 11:49
Till: Malin Karlsson <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941
 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Christoph Andersson <[Registrators #1524 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 11:34
Till: Funktionsbrevlåda Kil Kommun <[Kils kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
 
Till Kils kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar

Christoph Andersson

Lärare i journalistikSödertörn University

141 89 Huddinge

Rum Me 329


08-6084971, 0760-227714

[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1524 e-postadress]

Är [Kils kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till
Kils kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller
uppmärksamma det till [e-postadress]:

[1]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[2]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://handlingar.se/sv/change_request/...
2. https://handlingar.se/sv/help/officers