Christoph Andersson

Till Kalix kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Kalix kommun, Kalix municipality

Tack för ditt meddelande.

Vi läser inkommande e-postmeddelande vardagar, måndag till fredag. Har du
ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Alla personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR. 

Med vänlig hälsning

Kalix kommun

Besöks- och postadress: Nygatan 4, 952 33 Kalix

Telefon: 0923-650 00 (växel)

[1]www.kalix.se

 

Thank you for your e-mail.

We open incoming e-mails every day from Monday to Friday. If you have
asked any questions in your e-mail, we will come back to you as soon as
possible.

All personal data is handled in accordance with the GDPR.

With kind regard

Kalix Municipality

Visiting and postal address: Nygatan 4, 952 33 Kalix

[2]www.kalix.se

Sweden Phone: 0923-650 00 (switchboard)

References

Visible links
1. http://www.kalix.se/
2. http://www.kalix.se/

Kommunstyrelsen, Kalix municipality

Hej Christoph!
Tyvärr så finns inte efterfrågade kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941 i Kalix kommuns Centralarkiv. Det tidigaste handlingarna som vi hittade var från 1952.

Med vänlig hälsning

Kommunstyrelsen
[e-postadress]
952 81 Kalix – www.kalix.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kalix kommun <[e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 12:48
Till: Kommunstyrelsen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Mvh
 

 
Kalix Kommun
+46 (0)923-65000
[Kalix kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
952 81 Kalix- https://eur05.safelinks.protection.outlo...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1516 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 11:24
Till: Kalix kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

VARNING: Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Kalix kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1516 e-postadress]

Är [Kalix kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Kalix kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://eur05.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://eur05.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------