Christoph Andersson

Till Hässleholms kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Hässleholm - Kommunen - Brevlåda, Hässleholm municipality

Hej
Vidarebefordrar din e-post till kommunarkivet [email address]

Med vänlig hälsning

Pia Klasson
Registrator

Kommunledningsförvaltningen
Tfn/mobil: 0451-26 83 49
[email address]
www.hassleholm.se
______________________________

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[FOI #1507 email]>
Skickat: den 15 augusti 2022 11:15
Till: Hässleholm - Kommunen - Brevlåda <[Hässleholm municipality request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Hässleholms kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [email address]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [FOI #1507 email]Är [Hässleholm municipality request email] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Hässleholms kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [email address]:https://eur03.safelinks.protection.outlo... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://eur03.safelinks.protection.outlo... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------

Nävelsö, Malin, Hässleholm municipality

1 Attachment

Hej!

 

De handlingar du söker finns inte bevarade hos Hässleholms kommunarkiv.
Jag vet tyvärr inte om de kan finnas bevarade någon annanstans eller om
det rör sig om handlingar som inte har bevarats. Det som finns bevarat för
den eftersökta perioden här är protokoll (1938-1964) och korrespondens
(1937-1958) från polisnämnden i Hässleholms stad.

 

Via Nationella Arkivdatabasen NAD kan du hitta arkivhandlingar från många
av Sveriges offentliga arkiv [1]https://sok.riksarkivet.se/nad

 

Välkommen att höra av dig igen om du vill ta del av de handlingar som
finns hos Hässleholms kommunarkiv!

 

Med vänlig hälsning

Malin Nävelsö
Arkivarie

Kommunledningsförvaltningen

Hässleholms kommun

Tfn/mobil: 0451-26 83 65
[e-postadress]
www.hassleholm.se
______________________________

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Christoph Andersson <[2][Registrators #1507 e-postadress]>

Skickat: den 15 augusti 2022 11:15

Till: Hässleholm - Kommunen - Brevlåda <[3][Hässleholms kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941

 

Till Hässleholms kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under
perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller
motsvarande.

 

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på
Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria
och det kommunala polisväsendet.

 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika
handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver
först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph
AnderssonLärare i journalistik

 

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971,
[4][e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[5][Registrators #1507 e-postadress]Är [6][Hässleholms kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel
för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Hässleholms kommun?
Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det
till
[7][e-postadress]:https://eur03.safelinks.protection.outlo...
Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet.
Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar.
Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och
upphovsrättspolicy:https://eur03.safelinks.protection.outlo...
av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner
denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från
din organisations sida om allmänna
handlingar.-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://sok.riksarkivet.se/nad
2. mailto:[Registrators #1507 e-postadress]
3. mailto:[Hässleholms kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
4. mailto:[e-postadress]-------------------------------------------------------------------lämna
5. mailto:[Registrators #1507 e-postadress]Är
6. mailto:[Hässleholms kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. file:///tmp/mailto:[e-postadress]:https:/eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhandlingar.se%2Fsv%2Fchange_request%2Fnew%3Fbody%3Dhassleholms_kommun&amp;data=05%7C01%7Ckommunen%40hassleholm.se%7Cc1075a0b25cf4cc4c00408da7e9e98fa%7Cc4ba2292f75b488d8b3ab2ca455a804b%7C0%7C0%7C637961516877362397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=zq3rbd4pMFcCs2vgRe32kPXt9YnP%2FrSGu1zscjriXTI%3D&amp;reserved=0Ansvarsfriskrivning