Christoph Andersson

Till Hylte kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Hylte kontaktcenter, Hylte municipality

1 Attachment

Tack för att du kontaktar Hylte kommun. Ditt ärende har mottagits och du
kommer att få återkoppling inom kort.
Du har fått ärendenummer: 2022HY17625
Vid fortsatt dialog med kontaktcenter vänligen hänvisa till ärendenumret.

Kontaktcenter

Hylte kommun

Besöksadress: Storgatan 8, Hyltebruk
Telefon: 0345-180 00
E-post: [1][Hylte kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Webb: hylte.se

 

References

Visible links
1. mailto:[Hylte kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Hylte kontaktcenter, Hylte municipality

1 Attachment

Hej!

Jag vidarebefodrar detta till vår arkivarie.

Ha en fin dag!

Med vänlig hälsning

 

Malin Söderberg

Kommunvägledare

Hylte kommun

 

Besöksadress: Storgatan 8, Hyltebruk

Telefon: 0345-180 00

E-post: [Hylte kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Webb: hylte.se

 

Från: Christoph Andersson <[Registrators #1502 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 11:09
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Hylte kommun
<[Hylte kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
Till Hylte kommun,
Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1502 e-postadress]
Är [Hylte kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Hylte kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

Jane Karlsson, Hylte municipality

Hej

 

I Hylte kommuns arkiv finns handlingar som rör Långaryds -Färgaryds
polisdistrikt 1931-1948.

Men bland de handlingarna finns inga polisrapporter tyvärr.

 

Mvh

Jane

 

 

Jane Karlsson

Arkivhandläggare

Hylte Kommun

Telefon: 0345-182 56

Epost: [1][e-postadress]

Kontaktcenter: 0345-180 00

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]

Jane Karlsson, Hylte municipality

Hej

 

I Hylte kommuns arkiv finns handlingar som rör Långaryds -Färgaryds
polisdistrikt 1931-1948.

Men bland de handlingarna finns inga polisrapporter tyvärr.

 

Mvh

Jane

 

 

Jane Karlsson

Arkivhandläggare

Hylte Kommun

Telefon: 0345-182 56

Epost: [1][e-postadress]

Kontaktcenter: 0345-180 00

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]