We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Christoph Andersson please sign in and let everyone know.

Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

We're waiting for Christoph Andersson to read recent responses and update the status.

Christoph Andersson

Till Helsingborgs stad,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Helsingborg kontaktcenter, Helsingborg city

Hej!

Tack för ditt mejl!

Jag har nu tagit emot ditt mejl och skickat det vidare till berörd
förvaltning, som kommer att kontakta dig.

Med vänliga hälsningar,
Elin 
Kommunvägledare

───────────────────────────────────────────────────────────

HELSINGBORG KONTAKTCENTER

Stadsledningsförvaltningen
Avdelningen för juridik och service

Stortorget 17 · Postadress 251 89

Telefon 042-10 50 00
[1]helsingborg.se

 

Helsingborgs stad behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via
e-post med oss. Du kan läsa mer om dina rättigheter och om hur
Helsingborgs stad behandlar personuppgifter [2]här.

--------------- Ursprungligt meddelande ----------------
Från: [Registrators #1495 e-postadress]
Mottaget: Mon Aug 15 2022 11:02:36 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Till: 01. Kontaktcenter; Kontaktcenter SLF
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941

Till Helsingborgs stad,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar

Christoph Andersson

Lärare i journalistikSödertörn University

141 89 Huddinge

Rum Me 329


08-6084971, 0760-227714

[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1495 e-postadress]

Är [Helsingborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Helsingborgs stad? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

[3]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[4]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.helsingborg.se/
2. https://helsingborg.se/personuppgifter
3. https://handlingar.se/sv/change_request/...
4. https://handlingar.se/sv/help/officers

Rehnman Anders - SLF, Helsingborg city

1 Attachment

Hej!

Här kommer svaret från Helsingborgs Stadsarkiv vad gäller er önskan om att
ta del av kommunala polisrapporter från tiden 1/2 1933 till 31/12 1941 :

Det finns inga kommunala polisrapporter arkiverade här på Helsingborgs
Stadsarkiv. Polisrapporterna ni söker finns istället i ett arkiv som heter
”Polisens i Helsingborgs arkiv 1875-1964”. Det arkivet förvaras på Lunds
Landsarkiv och har ref.kod SE/LLA/10560. Arkivförteckningen finns enkelt
att ta del av här på NAD
[1]https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=po...

 

Hoppas detta svar räcker annars hör av er igen direkt till mig.

 

Med vänlig hälsning

 

Anders Rehnman, arkivarie

Helsingborgs Stadsarkiv

 

───────────────────────────────────────────────────────────

[2]cid:image001.gif@01D609A0.306D86F0 Anders Rehnman · Arkivarie  

 

STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Avdelningen för juridik och
service

Helsingborgs Stadsarkiv

Västra Sandgatan 7 252 25
Helsingborg

Direkt 042-10 73 14 · Mobil
0732-31 15 26
[3][e-postadress]

 

 

References

Visible links
1. https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=po...
3. mailto:[e-postadress]

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Christoph Andersson please sign in and let everyone know.