Christoph Andersson

Till Hallstahammars kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Kundcenter, Hallstahammar Municipality

1 Attachment

Hej,

Tack för att du hör av dig till oss, du har fått ärendenummer: 2022KC24778
som du kan uppge till oss vid kontakt. Vi svarar på e-posten under våra
öppettider.

Våra öppettider är:
måndag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-15.00

Välkommen åter!

Kundcenter
______________________________
Hallstahammars kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0220-240 00
E-post: [1][Hallstahammars kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Webb: [2]www.hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, 73430 Hallstahammar

References

Visible links
1. mailto:[Hallstahammars kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.hallstahammar.se/

Kundcenter, Hallstahammar Municipality

1 Attachment

Hej!

 

Tack för ditt mejl. Ditt ärende har skickats för registrering hos
nämndkansliet. Du kommer att få svar därifrån.

 

Kontakta [1][e-postadress] vid frågor.

 

Med vänliga hälsningar

 

Karoline Larsson

Kommunvägledare
______________________________
Hallstahammars kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Kundcenter
Telefon: 0220-240 00
E-post: [2][Hallstahammars kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Webb: [3]www.hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, 73430 Hallstahammar

Från: Christoph Andersson <[Registrators #1488 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:55
Till: Kundcenter <[Hallstahammars kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
VARNING: Detta mail kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar
eller öppna bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att
innehållet är säkert.
Till Hallstahammars kommun,
Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1488 e-postadress]
Är [Hallstahammars kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Hallstahammars kommun? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[Hallstahammars kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.hallstahammar.se/

Kommunstyrelsen, Hallstahammar Municipality

Hej, 
Vi behöver bara efterforska om vi har denna typ handlingar i arkivet och
återkommer i frågan. 

Vänliga hälsningar

Sofia Cirillo 

______________________________

Hallstahammars kommun
Nämndkansliet
Telefon: 0220-240 00
Webb: [1]www.hallstahammar.se
Besöksadress: Prästgårdsgatan 1

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Kundcenter <[Hallstahammars kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 15 augusti 2022 11:09
Till: Kommunstyrelsen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941
 

Från: Christoph Andersson <[Registrators #1488 e-postadress]>

Skickat: den 15 augusti 2022 10:55
Till: Kundcenter <[Hallstahammars kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
VARNING: Detta mail kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar
eller öppna bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att
innehållet är säkert.
Till Hallstahammars kommun,
Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1488 e-postadress]
Är [Hallstahammars kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Hallstahammars kommun? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://emea01.safelinks.protection.outl...

Kommunstyrelsen, Hallstahammar Municipality

Hej, 
Vi har letat i vårt arkiv och kan tyvärr inte hitta de handlingar ni
önskar ta del av.  

Vänliga hälsningar

Sofia Cirillo 

______________________________

Hallstahammars kommun
Nämndkansliet
Telefon: 0220-240 00
Webb: [1]www.hallstahammar.se
Besöksadress: Prästgårdsgatan 1

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Kundcenter <[Hallstahammars kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 15 augusti 2022 11:09
Till: Kommunstyrelsen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941
 

Från: Christoph Andersson <[Registrators #1488 e-postadress]>

Skickat: den 15 augusti 2022 10:55
Till: Kundcenter <[Hallstahammars kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
VARNING: Detta mail kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar
eller öppna bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att
innehållet är säkert.
Till Hallstahammars kommun,
Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1488 e-postadress]
Är [Hallstahammars kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Hallstahammars kommun? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://emea01.safelinks.protection.outl...