Christoph Andersson

Till Gävle kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Kundtjänst, Gävle municipality

Hej!

Tack för ditt mail gällande "begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941". Ditt ärende har fått
ärendenummer: 2022KC121039
Vi hanterar inkomna ärenden under våra öppettider:

Måndag-Fredag 8-16

Ha en bra dag!

Med vänlig hälsning
Gävle kommuns kundtjänst
Telefon 026-17 80 00

Kundtjänst, Gävle municipality

Hej. Vi har inte den kommunala polisens arkiv. Jag misstänker att detta
finns hos landsarkivet i Härnösand, om det bevarats. Vi har vissa
handlingar från polisnämnden, men då talar vi alltså om själva nämnden och
dess handlingar, snarare än några rapporter från den polisiära
verksamheten. Dessvärre vet jag att många kommuner gallrade just de gamla
kommunala/stadspolisens arkiv under mitten av 1900-talet, men om de finns
kvar lär det vara Härnösand du får vända dig till.
Lycka till!
Mvh
John Frölander
Arkivarie
Gävle Kommunarkiv
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1482 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:50
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Gävle kommun
<[Gävle kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
OBS! Detta mejl kommer från en avsändare utanför vår IT-miljö. Tänk på att
antalet bluffmejl ökar i semestertider. Klicka inte på länkar och öppna
inte bifogade filer om du är osäker på användare eller innehåll. Kontakta
IT-supporten på 026-178111 om du behöver råd och stöd.
Till Gävle kommun,
Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1482 e-postadress]
Är [Gävle kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Gävle kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------