Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Grästorp Municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Christoph Andersson

Till Grästorps kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Gra AV Kommun, Grästorp Municipality

Välkommen till Grästorps kommun!

 

Vi har mottagit ditt mail och en handläggare kommer att höra av sig till
dig inom kort om ditt ärende behöver handläggning.

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

Grästorps kommun

Telefon: 0514-580 70

E-post: kommun[1]@grastorp.se

[2]www.grastorp.se

 

Här kan du läsa mer om hur Grästorps kommun behandlar dina
personuppgifter: [3]http://www.grastorp.se/behandling-av-per...

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.grastorp.se/
3. http://www.grastorp.se/kommun-och-politi...

Gra AV Kommun, Grästorp Municipality

Välkommen till Grästorps kommun!

 

Vi har tagit emot ditt mail, en handläggare kommer att höra av sig till
dig inom kort ifall ditt ärende behöver handläggning.

 

Med vänliga hälsningar

 

Grästorps kommun

Telefon: 0514-580 00

E-post: [Grästorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[1]www.grastorp.se

 

[2]Grästorps kommuns logotyp.

Här kan du läsa mer om hur Grästorps kommun behandlar dina
personuppgifter: [3]http://www.grastorp.se/behandling-av-per...

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.grastorp.se
3. http://www.grastorp.se/behandling-av-per...

Gra AV Kommun, Grästorp Municipality

Hej Christoph,

Jag skickar ditt mail vidare till vår arkivadministratör.

Önskar dig en fin dag!

Med vänliga hälsningar

Sara Isoaho
Administratör
Grästorps kommun
E-post: [e-postadress]
Telefon: 0514-580 35
www.grastorp.se
Tänk på miljön innan du skriver ut

Här kan du läsa mer om hur Grästorps kommun behandlar dina personuppgifter: www.grastorp.se/kommun-och-politik/behan...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1479 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:46
Till: Gra AV Kommun <[Grästorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

VARNING: Detta e-postmeddelande �r skickat fr�n en extern avs�ndare. Klicka ej p� bifogade l�nkar eller dokument om du inte litar p� avs�ndaren och kan bekr�fta att meddelandet �r s�kert!

-
Till Grästorps kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1479 e-postadress]

Är [Grästorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Grästorps kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------