We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Christoph Andersson please sign in and let everyone know.

Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

We're waiting for Christoph Andersson to read recent responses and update the status.

Christoph Andersson

Till Gislaveds kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

kontaktcenter@gislaved.se, Gislaveds municipality

Hej!

Alla kontakter med Gislaveds kommun tilldelas ett ärendenummer. Detta
nummer skapas med automatik och sparas när det blir ett ärende. Tänk på
att inkomna e-postmeddelanden endast hanteras när kontaktcenter är öppet,
08.00-16.00 helgfria dagar.

De behov som kan finnas av att komma i kontakt med kommunens verksamheter
även utanför kontaktcenters öppettider kan ske på nedanstående sätt:

 

Akuta behov av kontakt med socialtjänsten sker genom socialjouren genom
att ringa 112.

 

Felanmälningar görs via följande telefonnummer:

-Vatten- och avloppsledningar, gator, vägar med mera: Larmcentralen (LAC)
i Jönköping, 036-13 71 18

-Vägbelysning: Gislaved Energi 0371-58 91 20 -Kommunens fastigheter, ring
070-250 33 92

 

Detta ärende har fått nummer [2022KC42131]. För fortsatt dialog med oss i
detta ärende var snäll och ändra inte i ämnesraden.

Inkom till Kontaktcenter: 2022-08-15 10:41:03

Rubrik: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941

 

Med vänlig hälsning
Kontaktcenter i Gislaveds kommun
Kontaktuppgifter:

Telefon: 0371-81 000
Besök: Stortorget 1, Gislaved
Postadress: Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved
E-post: [1][Gislaveds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Webb: gislaved.se

References

Visible links
1. file:///tmp/[Gislaveds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Ulla Tapio, Gislaveds municipality

Hej,

vissa äldre kommundelar som numera ingår i Gislaveds kommun hade egna
polisnämnder. Dessa nämnder var huvudsakligen organ för finansieringen av
polisväsendet såsom förslag till löner och övriga omkostnader. De
befattade sig inte med själva polisarbetet, som låg under polischefens
befälsmyndighet. Det som finns är således protokoll samt verifikationer.

 

Troligtvis finns polisrapporterna i Vadstena landsarkiv eller hos
Riksarkivet.

 

Hälsningar

____________

Ulla Tapio

Kommunarkivarie

 

Kommunstyrelseförvaltningen

Gislaveds kommun

332 80 Gislaved

Besöksadress: Stortorget 1

Tel: 0371-812 59

 

[1][e-postadress]

[2]www.gislaved.se

 

Tänk på att korrespondens med kommunen oftast är offentlig.

Läs mer på: gislaved.se/ompersonuppgifter

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.gislaved.se/

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Christoph Andersson please sign in and let everyone know.