Christoph Andersson

Till Falköpings kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

kommunen@falkoping.se, Falköping municipality

Hej! 

Tack för att du kontaktar Falköpings kommun. Vi hanterar ditt mejl och
svarar så fort vi kan om ärendet kräver en åtgärd.

Din kommunikation med kommunen blir en allmän handling och kan komma att
lämnas ut.

 

[1]Läs om hur Falköpings kommun behandlar dina personuppgifter enligt
GDPR.

Med vänliga hälsningar kansliavdelningen.
_____________________________________

[2][Falköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
0515-88 50 00
[3]www.falkoping.se

_____________________________________

För miljön skull – skriv inte ut detta meddelande i onödan

References

Visible links
1. https://www.falkoping.se/kommunpolitik/s...
2. mailto:[Falköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://www.falkoping.se/ Ctrl+Klicka eller tryck om du vill följa länken
https://www.falkoping.se/

kommunen@falkoping.se, Falköping municipality

Hej!
Tack för ditt mejl.

Jag sänder det vidare till vårt arkiv.

De kommer att svara på din fråga.

Hälsningar

Anna-Karin Linder
Administratör
[e-postadress]
0515-88 51 10

Kansliavdelningen
Kommunledningsförvaltningen
Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9
521 81 Falköping

www.falkoping.se

Så här behandlar Falköpings kommun dina
personuppgifter www.falkoping.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1466 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:33
Till: [Falköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Falköpings kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [Registrators #1466 e-postadress]Är [Falköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Falköpings kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------

Funktionsbrevlåda KLF Arkivet, Falköping municipality

Hej!
Vi kommer att undersöka din begäran och återkommer när vi har ett svar.

Hälsningar

Birgitta Hedlund
Administratör
[e-postadress]
0515-88 5459

Kansliavdelningen
Kommunarkivet
Kommunledningsförvaltningen
Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9
521 81 Falköping

www.falkoping.se

Så här behandlar Falköpings kommun dina
personuppgifter www.falkoping.se/gdpr

Så här behandlar Falköpings kommun dina personuppgifter www.falkoping.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1466 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:33
Till: [Falköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Falköpings kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [Registrators #1466 e-postadress]Är [Falköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Falköpings kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------

Funktionsbrevlåda KLF Arkivet, Falköping municipality

Hej Christoph

I Falköpings kommunarkiv förvaras handlingar från den kommunala polisverksamheten. Dock finns inga polisrapporter (rapporter och misstänkta eller genomförda brott) bland handlingarna. Vi har protokoll från sammanträden vid polisdistrikten, och bland punkterna återkommer ekonomiska frågor, villkor för anställda, inköp av möbler och viss statistik.

Med vänlig hälsning

Anders Appelqvist
Arkivarie
[e-postadress]
0515-88 50 13

Kansliavdelningen
Kommunledningsförvaltningen
Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9
521 81 Falköping

www.falkoping.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1466 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:33
Till: [Falköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Falköpings kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [Registrators #1466 e-postadress]Är [Falköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Falköpings kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------